Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

7M Erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuloksesta (3077)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut.

Lomakkeella ilmoitetaan pääsääntöisesti vain veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset menot, ellei lomakkeella ole nimenomaista paikkaa myös kirjanpidon mukaiselle erälle. Maatalouden tulolähteen tulos tai tappio lasketaan kokonaisuudessaan tällä lomakkeella, eikä tulolähteen tietoja merkitä muille lomakkeille.

Lomake täytetään maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan maksuperusteisesti.

Poistot eritellään lomakkeella 62. MVL:n maksimipoisto voi poiketa elinkeinotulonverottamisesta annetun lain mukaisista poistoista. Jos MVL:n mukaista poistoa ei pysty sähköisessä veroilmoituksessa merkitsemään kokonaan lomakkeen 62 kohtaan Säännönmukainen poisto, ylimenevän osan voi merkitä lisäpoistoksi.

Paperinen lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024