7M Erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuloksesta (3077)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut.

Lomakkeella ilmoitetaan pääsääntöisesti vain veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset menot, ellei lomakkeella ole nimenomaista paikkaa myös kirjanpidon mukaiselle erälle. Maatalouden tulolähteen tulos tai tappio lasketaan kokonaisuudessaan tällä lomakkeella, eikä tulolähteen tietoja merkitä muille lomakkeille.

Lomake täytetään maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan maksuperusteisesti.

Paperinen lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO