Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Toimintaohjeet rajapintojen käyttöönottoon 

Ilmoitin.fi ja ohjelmistorajapinta ApitamoPKI 

Verohallinnolle voi lähettää sähköisessä muodossa mm. vuosi-ilmoituksia, ilmoituksia oma-aloitteisista veroista ja tuloveroilmoituksia.   

Lähetettävän aineiston tulee olla Verohallinnon tietuekuvauksen mukaisesti muodostettu ja sisällöltään oikeanmuotoinen. Vastaanotettavien aineistojen muodollinen oikeellisuus tarkastetaan lähetyksen yhteydessä. 

Sähköisen aineiston voi toimittaa Verohallintoon Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Palvelussa käytetään Suomi.fi tunnistusta ja -valtuuksia. Tunnistustavat ja roolit sekä edustusoikeudet ilmoitusten lähettämiseen löydät Ilmoitin.fi-sivuilta. Palvelua on mahdollista käyttää myös hyödyntämällä ApitamoPKI rajapintaa, joka on luonteeltaan massapalvelu.  

Ohjelmistokehittäjien on huolehdittava siitä, että kehitettävät palvelut vastaavat Verohallinnon tietuekuvauksia ja aikatauluvaatimuksia. 

Alla olevissa ohjeissa (pdf) on yleisellä tasolla kuvattu Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävien sähköisten ilmoitusten muoto, tarkistukset ja lähettäminen Verohallintoon. Ohjelmiston muodostama sähköinen ilmoitus testataan omatoimisesti Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelun aineiston tarkistus -työkalulla.  

Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (4.6.2024)

Ohje Yritys- ja yhteisötunnuksen ja henkilötunnuksen tarkistusmerkin tarkistuslaskentaan (pdf)

Korjausohjeet ja esimerkit 

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen (pdf) (6.10.2021)

Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen

Vero API 

Vero API on Verohallinnon rajapintapalvelu reaaliaikaisiin ja tapauskohtaisiin käyttötilanteisiin. Rajapinta tarkistaa reaaliajassa pyydetyt tiedot verotusjärjestelmästä ja tiedot voidaan käsitellä reaaliaikaisesti. Tiedot välitetään rajapinnoissa JSON-sanomina ja tietotyyppeinä käytetään yleisimpiä JSON-tietotyyppejä.  

Vero API rajapinnat ja palvelukohtaiset ohjeet löydät rajapinnan omilta sivuilta Vero API - vero.fi 

Ohjelmistokehittäjä rakentaa rajapintoja käyttävään ohjelmistoon rajapintojen kuvauksissa olevat syötetarkistukset ja loogiset riippuvuustarkistukset, jotta rajapinnoille lähetetty syöte on mahdollisimman laadukasta ja vältytään tarpeettomilta muototarkistuksiin liittyviltä virhetilanteilta. Rajapintojen kuvaukset löytyvät Vero API portaalista. 

Huoltokatkot ja mahdolliset poikkeustilanteet

Löydät palveluiden huoltokatkot ja mahdolliset poikkeustilanteet Huoltokatkot ja häiriöt Verohallinnon palveluissa - vero.fi -sivulta. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024