Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Lomake (pdf) / Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIT, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSERIE) 2022 (8.2.2022)
2021 (26.5.2021)
2020 
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2016
7812
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSYHTV, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSVYHT)  2022
2021 (17.9.2021)
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2016
7812
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE) 2022
2021  (26.5.2021)
2020 (17.6.2020)
2019 (17.6.2020)
2018
 (6.8.2018)
2016
7805
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSTVVYHT-tietuekuvausta.
2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2016
7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2022
2021
2020
2019
2018

2016
7815
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2022
2021
2020
2019
Ohje
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2022
2021
2020
2019
Ohje
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE)

2022
2021
2020
2019 (10.6.2019)

7851

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2022
2021
2020
2019
Ohje
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2022
2021
2020 (6.10.2020)
2019 (18.6.2019)
Ohje
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2022
2021
2020
2019
Ohje
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2022
2021
2020
2019
3764
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2022 (18.2.2022)
2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2016
7807
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSPUVYHT-tietuekuvausta.
2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2016
7807
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2022
2021
2020
2019
3766Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2022
2021
2020
2019
3927
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2022
2021
2020
2019

3928

Julkiset tuet (VSJTUETE 2022
2021
2020 (26.2.2020)
2019

Ohje

Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2022
2021
2020
2019

Ohje
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2022
2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2016
7816
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2022
2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2016
7816
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2022
2021
2020
2019
Ohje
Vuosi-ilmoitus osakesäästötiliä koskevista tiedoista (VSOSAKET) 2022
2021 (17.9.2021)
2020 (26.11.2020)
Ohje
Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista (VSLISTHA) 2022
2021 (19.4.2021)
Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)

API-rajapintakuvaukset:

Kuljetus API ja Vuokraus API

Ohje
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101) Tekninen soveltamisohje 2021 (29.11.2022)

Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (16.3.2022)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b Korjaus (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b Korjaus (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b Poisto (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12  Nollailmoitus (xml)

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) Tekninen soveltamisohje 2021 (29.11.2022) Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (15.3.2022)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml) 
Case 2 (xml) 
Case 3 (xml) 
Case 4 (xml) 

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut osingot (VSROSERI) 2022 
2021 (3.11.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut korot (VSRKOERI) 2022
2021 (26.5.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut muut suoritukset (VSRMUERI) 2022
2021 (26.5.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) Vuodelle 2021 ei julkaista VSRAERIE-tietuekuvausta. Rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset, kuten eläkkeet ja etuudet, ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi. Muut tiedot ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksilla, esim. VSROSERI.

2020 (29.4.2020)
2019
2018 (14.11.2018)
2016

7809
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2021 (12.9.2022)  
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille 2021 (31.3.2022)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
Esimerkkitiedostot, TAXFI 2.0

Ilmoituksella CRS ja DAC2 tiedot (xml)
Korjausilmoitus (xml)
Nollailmoitus (xml)
Tilinhaltija ei luonnollinen hlo (xml)
Poisto koko ilmoitukselle (xml)
Yksittäisen CRS DAC2 tilin poisto (xml)

Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista (VSMUUAPT) 2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE Vuodelle 2021 ei julkaista VSELERIE-tietuekuvausta. Suurin osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää etuustietojen ilmoittamisesta tulorekisteri.fi. Osa suorituksista ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksella. VSMUUAPT.

2020 (29.4.2020)
2019
2018
 (6.8.2018)
2016

7803
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) Vuodesta 2021 alkaen ei julkaista VSELVYHT-tietuekuvausta.

2020
2019
2018

2016

7803
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020 (25.3.2020)
2019
7817
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020
2019
Ohje
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) Vuodesta 2020 alkaen ei julkaista VSAPPSPS-tietuekuvausta. 
2019 (30.7.2019)
Ohje
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2016

7801
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2016

7801
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (24.1.2018)
2016

-
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018
2016

7801


Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.11.2022