Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf) (20.12.2019)

Ohje Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf)

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017

 

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7809/2019
7809/2018
7809/2017
7809
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017
 
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (24.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016

-  
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017
 
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE 2020 
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7812/2020
7812/2019
7812/2018
7812/2017
7812
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7812/2020
7812/2019
7812/2018
7812/2017
7812
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE 2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7803/2019
7803/2018
7803/2017
7803
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016
7803/2018
7803/2017
7803
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2019
2018 (30.1.2018)
2017 (10.10.2017)
7817/2019
7817/2018
 
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE 2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7805/2019
7805/2018
7805/2017
7805
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7805/2019
7805/2018
7805/2017
7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016

7815/2019
7815/2018
7815/2017

 
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2019
2018
 (17.12.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2019
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
   
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
 (1.11.2017)
7851/2019
7851/2018
7851/2017
7851/2019
7851/2018
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2019 (18.6.2019)
2018 
(7.2.2018)
2017
(20.11.2017)
   
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2019
2018
 (14.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2019
2018 (14.11.2018)
2017
(30.11.2017)
3764/2019
3764/2018
3764/2017
3764/2017-2018
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807 7807
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807 7807
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
3766/2019
3766/2018

 
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
   
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2019
2018
 (27.9.2018)
2017
 (10.10.2017)
3927/2019
3927/2018
3927
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2019
2018 (30.1.2018)
2017
 (20.11.2017)

3928/2019
3928/2018

3928

 
Julkiset tuet (VSJTUETE 2019
2018

2017
 (20.11.2017)
Lisäohje tuen maksajille 
(28.2.2017)
 
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2019
2018

2017
 (10.10.2017)

   
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille

2019

 

 
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2019

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

   
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7816/2019
7816/2018
7816/2017
7816
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7816/2019
7816/2018
7816/2017
7816
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2019
2018

2017
 (10.10.2017)
   

Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.