Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Lomake (pdf) / Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIT) 2024
2023
2022 (8.2.2022)
2021 (26.5.2021)
7812
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSYHTV 2024
2023
2022
2021 (17.9.2021)
7812
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä (VSTVERIE) 2024
2023 
2022
2021  (26.5.2021)
7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista (VSKTVYSL 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta (VSPAOPAL) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus pääomatuloksi luettavista osakaslainoista ja niiden takaisinmaksuista (VSOSLAIE)

2024
2023 
2022
2021

7851

Vuosi-ilmoitus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksuista (VSELVAKE) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus arvopapereiden ostoista ja myynneistä (VSAPUUSE) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus omaisuudenhoitomaksuista (VSOMHOIE) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)

2024
2023 
2022
2021
Ohje

Vuosi-ilmoitus metsätalouden harjoittajille maksetuista puukauppa- ja metsävakuutussuorituksista (VSPUERIE)

2024
2023 
2022 (11.1.2023)
2021
7807
Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista (VSATMAKE) 2024
2023 
2022
2021
OhjeVuosi-ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus elinkeinon- ja maatalouden harjoittajille maksetuista vakuutussuorituksista (VSVMAKSE) 2024
2023 
2022
2021

Ohje

Vuosi-ilmoitus julkisista tuista (VSJTUETE 2024
2023 (14.6.2023)
2022
2021

Ohje

Vuosi-ilmoitus työtulosta (VSTYOTUE)

2024
2023 
2022
2021

Ohje
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2024
2023 
2022
2021
7816
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2024
2023 
2022
2021
7816
Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä (VSLAHVAH) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus osakesäästötilin tiedoista (VSOSAKET) 2024 (19.3.2024)
2023 
2022
2021 (17.9.2021)
Ohje
Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista (VSLISTHA) 2024
2023 
2022
2021 (19.4.2021)
Ohje
Raportoivan alustaoperaattorin vuosi-ilmoitus (VSDPIFIN) Tekninen soveltamisohje 2023 (28.11.2023) Ohje 

DPI-skeema:
DPIXML (1.09, xsd)
isodpitypes (1.0, xsd)
oecddpitypes (1.0, xsd)

XML-esimerkit (pdf)

Esimerkki 1 (xml)
Esimerkki 2 (xml)
Esimerkki 3 (xml)
Esimerkki 4 (xml)
Esimerkki 5 (xml)
Esimerkki 6 (xml)
Esimerkki 7 (xml)
Esimerkki 8 (xml)
Esimerkki 9 (xml)
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101) Tekninen soveltamisohje 2021 (8.11.2023)

Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (31.10.2023)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b Korjaus (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b Korjaus (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b Poisto (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12  Nollailmoitus (xml)

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) Tekninen soveltamisohje 2021 (8.11.2023) Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (15.3.2022)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml) 
Case 2 (xml) 
Case 3 (xml) 
Case 4 (xml) 

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (VSROSERI) 2024
2023
2022 
2021 (3.11.2021)
7809
Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista koroista (VSRKOERI) 2024
2023 
2022
2021 (26.5.2021)
7809
Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista (VSRMUERI) 2024
2023 
2022
2021 (26.5.2021)
7809
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2022 (13.3.2024)  
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille 2022 (13.3.2024)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
Esimerkkitiedostot, TAXFI 2.0

Ilmoituksella CRS ja DAC2 tiedot (xml)
Korjausilmoitus (xml)
Nollailmoitus (xml)
Tilinhaltija ei luonnollinen hlo (xml)
Poisto koko ilmoitukselle (xml)
Yksittäisen CRS DAC2 tilin poisto (xml)

Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista (VSMUUAPT) 2024
2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)
Vuodelle 2023 ei julkaista VSVALPAL-tietuekuvausta. Tiedot ilmoitetaan Raportoivan alustaoperaattorin vuosi-ilmoituksella VSDPIFIN.

API-rajapintakuvaukset:

Kuljetus API ja Vuokraus API

Ohje
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSTVVYHT-tietuekuvausta.
2021
7805
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSPUVYHT-tietuekuvausta.
2021
7807


Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024