Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Lomake (pdf) / Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIT, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSERIE) 2023
2022 (8.2.2022)
2021 (26.5.2021)
2020
7812
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSYHTV, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSVYHT)  2023
2022
2021 (17.9.2021)
2020
7812
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE) 2023 
2022
2021  (26.5.2021)
2020 (17.6.2020)
7805
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSTVVYHT-tietuekuvausta.
2021
2020
7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2023 
2022
2021
2020
7815
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2023 
2022
2021
2020
Ohje
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2023 
2022
2021
2020
Ohje
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE)

2023 
2022
2021
2020

7851

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2023 
2022
2021
2020
Ohje
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2023 
2022
2021
2020 (6.10.2020)
Ohje
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2023 
2022
2021
2020
Ohje
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2023 
2022
2021
2020
3764
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2023 
2022 (11.1.2023)
2021
2020
7807
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) Vuodesta 2022 alkaen ei julkaista VSPUVYHT-tietuekuvausta.
2021
2020
7807
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2023 
2022
2021
2020
3766Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2023 
2022
2021
2020
3927
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2023 
2022
2021
2020

3928

Julkiset tuet (VSJTUETE 2023 
2022
2021
2020 (26.2.2020)

Ohje

Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2023 
2022
2021
2020

Ohje
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2023 
2022
2021
2020
7816
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2023 
2022
2021
2020
7816
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2023 
2022
2021
2020
Ohje
Vuosi-ilmoitus osakesäästötiliä koskevista tiedoista (VSOSAKET) 2023 
2022
2021 (17.9.2021)
2020 (26.11.2020)
Ohje
Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista (VSLISTHA) 2023 
2022
2021 (19.4.2021)
Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)

API-rajapintakuvaukset:

Kuljetus API ja Vuokraus API

Ohje
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101) Tekninen soveltamisohje 2021 (29.11.2022)

Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (16.3.2022)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b Korjaus (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b Korjaus (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b Poisto (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12  Nollailmoitus (xml)

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) Tekninen soveltamisohje 2021 (29.11.2022) Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (15.3.2022)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml) 
Case 2 (xml) 
Case 3 (xml) 
Case 4 (xml) 

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut osingot (VSROSERI) 2023
2022 
2021 (3.11.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut korot (VSRKOERI) 2023 
2022
2021 (26.5.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut muut suoritukset (VSRMUERI) 2023 
2022
2021 (26.5.2021)
7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) Vuodelle 2021 ei julkaista VSRAERIE-tietuekuvausta. Rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset, kuten eläkkeet ja etuudet, ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi. Muut tiedot ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksilla, esim. VSROSERI.

2020 (29.4.2020)

7809
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2022 (29.3.2023)  
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille 2022 (29.3.2023)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
Esimerkkitiedostot, TAXFI 2.0

Ilmoituksella CRS ja DAC2 tiedot (xml)
Korjausilmoitus (xml)
Nollailmoitus (xml)
Tilinhaltija ei luonnollinen hlo (xml)
Poisto koko ilmoitukselle (xml)
Yksittäisen CRS DAC2 tilin poisto (xml)

Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista (VSMUUAPT) 2023 
2022
2021
Ohje
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE Vuodelle 2021 ei julkaista VSELERIE-tietuekuvausta. Suurin osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää etuustietojen ilmoittamisesta tulorekisteri.fi. Osa suorituksista ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksella. VSMUUAPT.

2020 (29.4.2020)

7803
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) Vuodesta 2021 alkaen ei julkaista VSELVYHT-tietuekuvausta.

2020

7803
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020 (25.3.2020)
7817
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020
Ohje
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) Vuodesta 2020 alkaen ei julkaista VSAPPSPS-tietuekuvausta. Ohje


Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.3.2023