81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (3009)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelvoton osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL 18 a §) mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO