Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

81 Selvitys nettokorkomenoista (3009)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelpoinen osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja mikään lomakkeen kohdan 2 edellytyksistä ei täyty yhtiön kohdalla.

Tällä lomakkeella yhtiö voi vaatia vähennettäväksi myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.

Tiedot voi antaa joko OmaVerossa tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Jos ilmoitat tiedot verkossa, paperilomakkeita ei tarvitse palauttaa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät paperilomakkeen veroilmoituksen mukana.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt lähettävät paperilomakkeen osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024