81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (3009)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan verovuoden 2018 nettokorkomenot ja niiden vähennyskelvoton osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL 18 a §) mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO