18B Käyttöomaisuuskiinteistöt (3022)

Lomakkeella ilmoitetaan liikkeen- tai ammatinharjoittajan tai elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan varallisuuteen kuuluvat kiinteistöt. Päälomakkeiden 5 ja 6A liitelomake.

Ilmoita OmaVerossa

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.