75 Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (3098)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos. Lomakkeella ilmoitetaan myös yhtiöitetyn ulkomaisen kiinteän toimipaikan aikaisempien vuosien tappiot, jotka lisätään emoyhtiön tuloon (Tuloverolaki 123 b §).

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO