65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista (3084)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhteisön omistamat osakkeet tai osuudet toisesta yhtiöstä tai yhtymästä, jos omistusosuus on vähintään 10 % tai jos yhteisö on saanut tai antanut konserniavustusta.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023