Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Saavutettavuusseloste – vero.fi

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste on tehty sivustosta www.vero.fi. Seloste on laadittu 23.9.2020 ja sitä on päivitetty 28.2.2023. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraavat sisällöt ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Joidenkin Excel- ja csv-dokumenttien rakenne on monitasoinen ja hankala hahmottaa ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1)
 2. Kun pelkkää tekstiä suurentaa 200 prosenttiin, osa navigaation teksteistä häviää näkyvistä tai tekstit menevät päällekkäin. (WCAG 1.4.4) 
 3. OmaVeron uloskirjautumissivulla on tyytyväisyyskysely, johon ruudunlukijaa tai puhesyöttöä käyttävien on hankala vastata. (WCAG 2.5.3, 1.3.2, 4.1.3)
 4. Sivustolla on BI-upotuksina toteutettuja interaktiivisia graafeja ja tilastotietoja, joiden käyttö vaatii erityistä perehtymistä. (WCAG 2.1.1, 2.4.1, 4.1.2)
 5. Osa pdf-lomakkeista ei ole saavutettavia. Verohallinnolla on tarjolla muita sähköisiä ilmoittamisen kanavia, joissa ilmoittaminen on saavutettavaa, esimerkiksi OmaVero ja Tulorekisteri.fi. Kun lomakkeita päivitetään, niistä pyritään tekemään saavutettavia.
 6. Sivustolla oleva virtuaalivaluuttojen FIFO-laskuri ei ole saavutettava.
  • FIFO-laskuri on apuväline virtuaalivaluuttojen mahdollisen arvonnousun laskemiseen, ja se on tällä hetkellä tarjolla vain ladattavana excel-tiedostona, joka sisältää makroja. Koska FIFO-laskuri on tarjolla vain tässä muodossa, se ei ole saavutettava.
  • Laskurin toteuttaminen vaihtoehtoisella tavalla ei ole tällä hetkellä mahdollista useasta syystä. Laskennan taustalla oleva makro ei näy laskurin käyttäjälle, ja lisäksi makro on allekirjoitettu sertifikaatilla. Vaikka itse periaatteen, FIFOn, voisikin näyttää käyttäjille, makro on haluttu häivyttää, jotta sitä ei modifioitaisi ja esimerkiksi jaettaisi virheellisesti muokattuna eteenpäin. Tällä hetkellä Verohallinnolla ei myöskään ole olemassa väylää, jonka kautta yksityishenkilö voisi ladata valuuttatapahtumansa rakenteellisessa muodossa. Verohallinnon muiden laskureiden kaltainen ratkaisu ei ole tässä tapauksessa käyttökelpoinen, koska FIFO-laskuri palvelee nimenomaan sellaisia tapauksia, joissa laskettavia tapahtumia on kymmeniä, satoja tai tuhansia. (Yleinen saavutettavuus, käytettävyys)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

 1. Sivustolta ohjataan Verohallinnon hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), jolla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Tällaisessa videosisällössä ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. Aiemmin kuin 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.
 2. Sivustolla on aiemmin kuin 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, aiemmin julkaistuja tiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti.
 3. Verkkopalvelussa on arkistoituja sisältöjä, kuten uutisia, tilasto- ja tutkimustietoja sekä syventävien vero-ohjeiden vanhempia versioita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia.
  Aiemmin kuin 23.9.2019 arkistoituun sisältöön ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia. Arkistoituun verkkosivustoon tai sen sisältöön ei tehdä muutoksia, sitä ei päivitetä, eikä sitä tarvita aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Vero.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Verohallinnon viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2023