Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (3057)

Tätä lomaketta käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (ei kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt).

Lomakkeella ilmoitetaan verovapaat luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelvottomat luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023