78 Selvitys siirtohinnoittelusta (3054)

Lomakkeella annetaan selvitys liiketoimista, joista on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi (verotusmenettelylaki 14a §).

Lomakkeella ei anneta tietoa siirtohinnoittelumenetelmiin liittyvistä asioista.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO