70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (3091)

Lomakkeella 70 vaaditaan ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa. Lomake täytetään silloin, kun yhtiö on maksanut ulkomaisia veroja verovuonna sekä niissä tapauksissa, joissa ulkomaista veroa ei ole voitu edellisenä vuonna hyvittää. Päälomakkeiden 4, 6, 6B ja 6U liitelomake.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO