Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tietuekuvaukset - Tuloveroilmoitus

Sähköisen tuloveroilmoituksen toteuttamiseksi on laadittu seuraavat dokumentit:

1. Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (17.11.2021)
2. Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx)
3. Liitetiedostojen nimeäminen (pdf) (10.1.2023)
4. Sähköisen tuloveroilmoituksen muutokset 2017, 2018 (xlsx), 2019 (xlsx)2020 (xlsx), 2021 (xlsx), 2022 (xlsx), 2023 (xlsx) (3.3.2023)
5. Sähköisen tuloveroilmoituksen lomakekohtaiset tietuekuvaukset:

Nimi Tietueku-
vaus/vuosi
(pdf)
Lomake/ohjeet
Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U
Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4) 2023
2022
2021 (22.12.2020)
2020 (23.4.2020)
4
 
Veroilmoitus: Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (6) 2023
2022
2021
2020
6
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) 2023
2022
2021
2020
6B
 
Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus (6C) 2023 (10.1.2023)
2022
2021
2020
6C
 
Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta (6U) 2023 (17.2.2023)
2022
2021
2020
6U
Liitelomakkeet (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7A) 2023
2022
2021
2020
7A
 
Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta (7M) 2023
2022
2021
2020
7M
Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8A) 2023
2022
2021
2020 (18.8.2020)
8A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A)

2023
2022
2021
2020

12A
 
Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä (18) 2023
2022
2021
2020
18
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2023
2022
2021 (25.1.2022)
2020
62
 
Selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä, joissa omistusosuus vähintään 10% (65) 2023
2022
2021
2020
65
Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (66) 2023
2022
2021
2020
66
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) poistuu vuodelta 2023
2022
2021
67
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut (67A) 2023  
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y) 2023  
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2023
2022
2021
2020
70
 
Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (71A) 2023
2022
2021
2020
71A
 
Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (71B) 2023
2022 (14.2.2022)
2021
2020
71B
 
Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (73) 2023
2022
2021
2020
73
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2023
2022
2021
2020
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2023
2022
2021
2020
75 
Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta (77) 2023
2022
2021
2020
77
 
Selvitys siirtohinnoittelusta (78) 2023
2022
2021
2020
78
 
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2023
2022
2021
2020
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A) 2023
2022
2021 (22.12.2020)
2020
79A
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2023 (6.2.2023)
2022 (3.2.2022)
2021
2020 (6.3.2020)
81
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2023
2022
2021
2020
3311
Lisäselvityksiä (SELVI) 2023
2022
2021
2020
 
Yhteisön ennakkoveron hakemus / muutos (VSYENN)

2023
2022
2021
2020
 
Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat,  yhtymät ja yhtiöt
Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K
Maatalouden veroilmoitus (2) 2022
2021
2020
2019
2
Metsätalouden veroilmoitus (2C) 2022
2021
2020
2019
2C
Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä (2Y) 2022
2021
2020
2019
2Y
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja (5) 2022
2021
2020
2019
5
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä (6A) 2022
2021 (2.2.2022)
2020
2019
6A
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2022
2021
2020
2019
7K
Liitelomakkeet    (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7B) 2022
2021
2020
2019
7B
 
Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta (7C) 2022
2021
2020
2019
7C
 
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2022
2021
2020
2019
7K
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8B) 2022
2021
2020
2019
8B
 
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappiosta (9A) 2022
2021
2020
2019
9A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A) 2022
2021
2020
2019
12A
 
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä (18B) 2022
2021
2020
2019
18B
 
Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista (37) 2022
2021
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2022
2021 (25.1.2022)
2020
2019
62
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) 2022
2021
67
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2022
2021
2020
2019 (27.1.2020)
70
Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista (73B) 2022
2021
2020
2019
73B
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2022
2021
2020
2019
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2022
2021
2020
2019
75
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2022
2021
2020
2019
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A)

2022
2021 (22.12.2020)
2020
2019

79A
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2022
2021
2020 (6.3.2020)
2019 (6.3.2020)
81
 
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2022
2021
2020
2019
3311

Lisäoptio tietuekuvausten ylläpitoon

Verohallinto on tuottanut tietokantana tuloveroilmoituksen ylläpidossa tarvittavat tietueet. Verohallinto ei vaadi tämän ominaisuuden käyttämistä ohjelmassa, mutta se voi helpottaa ylläpitoa. Käytön harkinta on täysin ohjelmiston tekijällä tältä osin.

Tietuekuvaukset MS Access 2023 (zip) (3.3.2023)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2023 (xlsx) (3.3.2023)

Tietuekuvaukset MS Access 2022 (zip) (28.9.2022)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2022 (xlsx) (28.9.2022)

Tietuekuvaukset MS Access 2021 (zip) (5.10.2021)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2021 (xlsx) (5.10.2021)

Tietuekuvaukset MS Access 2020 (zip) (30.9.2020)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2020 (xlsx) (30.9.2020)

Tietuekuvaukset MS Access 2019 (zip) 29.1.2020
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2019 (xlsx) 29.1.2020

Molemmissa tiedostoissa on kaikki tuloveroilmoituksen kenttätiedot. Tietokannan käyttöä varten tarvitaan MS Access 2000 tai uudempi ohjelma. Taulukko on tallennettu MS Excel -muotoisena.

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 30.3.2023