Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietuekuvaukset - Tuloveroilmoitus

Sähköisen tuloveroilmoituksen toteuttamiseksi on laadittu seuraavat dokumentit:

1. Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (4.6.2024)
2. Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx)
3. Liitetiedostojen nimeäminen (pdf) (11.1.2024)
4. Sähköisen tuloveroilmoituksen muutokset 2020 (xlsx), 2021 (xlsx), 2022 (xlsx), 2023 (xlsx), 2024 (xlxs) (6.2.2024)
5. Sähköisen tuloveroilmoituksen lomakekohtaiset tietuekuvaukset:

Nimi Tietueku-
vaus/vuosi
(pdf)
Lomake/ohjeet
Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U
Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4) 2024
2023
2022
2021 (22.12.2020)
4
 
Veroilmoitus: Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (6) 2024
2023
2022
2021
6
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) 2024 (22.1.2024)
2023
2022
2021
6B
 
Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus (6C) 2024
2023 (10.1.2023)
2022
2021
6C
 
Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta (6U) 2024 (22.1.2024) 
2023 (17.2.2023)
2022
2021
6U
Liitelomakkeet (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7A) 2024
2023
2022
2021
7A
 
Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta (7M) 2024
2023
2022
2021
7M
Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8A) 2024
2023
2022
2021
8A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A)

2024
2023
2022
2021

12A
 
Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä (18) 2024
2023
2022
2021
18
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2024
2023
2022
2021 (25.1.2022)
62
 
Selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä, joissa omistusosuus vähintään 10% (65) 2024
2023
2022
2021
65
Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (66) 2024
2023
2022
2021
66
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) poistuu vuodelta 2023
2022
2021
67
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut (67A) 2024
2023
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y) 2024 (4.6.2024)
2023
 
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2024
2023
2022
2021
70
 
Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (71A) 2024
2023
2022
2021
71A
 
Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (71B) 2024
2023
2022 (14.2.2022)
2021
71B
 
Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (73) 2024
2023
2022
2021
73
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2024
2023
2022
2021
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2024
2023
2022
2021
75 
Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta (77) 2024
2023
2022
2021
77
 
Selvitys siirtohinnoittelusta (78) 2024
2023
2022
2021
78
 
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2024
2023
2022
2021
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A) 2024
2023
2022
2021 (22.12.2020)
79A
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2024
2023 (6.2.2023)
2022 (3.2.2022)
2021
81
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2024
2023
2022
2021
3311
Lisäselvityksiä (SELVI) 2024
2023
2022
2021
 
Yhteisön ennakkoveron hakemus / muutos (VSYENN)

2024
2023
2022
2021
 
Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat,  yhtymät ja yhtiöt
Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K
Maatalouden veroilmoitus (2) 2023
2022
2021
2020
2
Metsätalouden veroilmoitus (2C) 2023
2022
2021
2020
2C
Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä (2Y) 2023
2022
2021
2020
2Y
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja (5) 2023
2022
2021
2020
5
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä (6A) 2023
2022
2021 (2.2.2022)
2020
6A
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2023
2022
2021
2020
7K
Liitelomakkeet    (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7B) 2023
2022
2021
2020
7B
 
Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta (7C) 2023
2022
2021
2020
7C
 
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2023
2022
2021
2020
7K
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8B) 2023
2022
2021
2020
8B
 
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappiosta (9A) 2023
2022
2021
2020
9A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A) 2023
2022
2021
2020
12A
 
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä (18B) 2023
2022
2021
2020
18B
 
Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista (37) 2023
2022
2021
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2023
2022
2021 (25.1.2022)
2020
62
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) poistuu vuodelta 2023
2022
2021
67
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut (67A) 2023  
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y) 2023  
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2023
2022
2021
2020
70
Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista (73B) 2023
2022
2021
2020
73B
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2023
2022
2021
2020
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2023
2022
2021
2020
75
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2023
2022
2021
2020
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A)

2023
2022
2021 (22.12.2020)
2020

79A
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2023
2022
2021
2020 (6.3.2020)
81
 
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2023
2022
2021
2020
3311

Lisäoptio tietuekuvausten ylläpitoon

Verohallinto on tuottanut tietokantana tuloveroilmoituksen ylläpidossa tarvittavat tietueet. Verohallinto ei vaadi tämän ominaisuuden käyttämistä ohjelmassa, mutta se voi helpottaa ylläpitoa. Käytön harkinta on täysin ohjelmiston tekijällä tältä osin.

Tietuekuvaukset MS Access 2024 (zip) (6.2.2024) 
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2024 (xlsx) (6.2.2024)

Tietuekuvaukset MS Access 2023 (zip) (27.9.2023)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2023 (xlsx) (27.9.2023)

Tietuekuvaukset MS Access 2022 (zip) (28.9.2022)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2022 (xlsx) (28.9.2022)

Tietuekuvaukset MS Access 2021 (zip) (5.10.2021)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2021 (xlsx) (5.10.2021)

Molemmissa tiedostoissa on kaikki tuloveroilmoituksen kenttätiedot. Tietokannan käyttöä varten tarvitaan MS Access 2000 tai uudempi ohjelma. Taulukko on tallennettu MS Excel -muotoisena.

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024