Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Tietuekuvaukset - Tuloveroilmoitus

Sähköisen tuloveroilmoituksen toteuttamiseksi on laadittu seuraavat dokumentit:

1. Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (17.11.2021)
2. Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx)
3. Liitetiedostojen nimeäminen (pdf) (1.12.2020)
4. Sähköisen tuloveroilmoituksen muutokset 2017, 2018 (xlsx), 2019 (xlsx)2020 (xlsx), 2021 (xlsx), 2022 (xlsx) (28.9.2022)
5. Sähköisen tuloveroilmoituksen lomakekohtaiset tietuekuvaukset:

Nimi Tietueku-
vaus/vuosi
(pdf)
Lomake/ohjeet
Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U
Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4) 2022
2021 (22.12.2020)
2020 (23.4.2020)
2019
2018 
(30.10.2018)
2017
 (30.11.2017)
4
 
Veroilmoitus: Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (6) 2022
2021
2020
2019
2018
 (30.10.2018)
2017
 (11.10.2017)
6
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) 2022
2021
2020
2019
2018 (30.10.2018)
2017
 (11.10.2017)
6B
 
Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus (6C) 2022
2021
2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
 (22.3.2018)
6C
 
Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta (6U) 2022
2021
2020
2019
2018 (30.10.2018)
2017
 (11.10.2017)
6U
Liitelomakkeet (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7A) 2022
2021
2020
2019 (30.7.2019)
2018
2017 (12.10.2017)
7A
 
Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta (7M) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
7M
Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8A) 2022
2021
2020 (18.8.2020)
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
8A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A)

2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)

12A
 
Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä (18) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
18
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2022
2021 (25.1.2022)
2020
2019
2018
 (24.1.2018)
2017
 (12.10.2017) 
62
 
Selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä, joissa omistusosuus vähintään 10% (65) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
65
Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (66) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
66
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) 2022
2021
67
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2022
2021
2020
2019 (27.1.2020)
2018

2017
 (12.10.2017)
70
 
Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (71A) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
71A
 
Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (71B) 2022 (14.2.2022)
2021
2020
2019
2018
 (6.6.2018)
2017
 (28.9.2017)
71B
 
Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (73) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
73
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
75 
Yleishyödyllisen yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt (76) poistuu vuodelta 2017
2016
76
Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta (77) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
77
 
Selvitys siirtohinnoittelusta (78) 2022
2021
2020
2019
2018
 (2.3.2018)
2017
 (12.10.2017)
78
 
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A) 2022
2021 (22.12.2020)
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
79A
 
Selvitys toiminnasta, ulkomainen yhteisö (80)    
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2022 (3.2.2022)
2021
2020 (6.3.2020)
2019 (6.3.2020)
2018
2017
 (12.10.2017)
81
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
3311
Lisäselvityksiä (SELVI) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
 
Yhteisön ennakkoveron hakemus / muutos (VSYENN)

2022
2021
2020
2019 (10.6.2019)
2018 (25.1.2019)
2017
 (26.9.2017)
 
Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat,  yhtymät ja yhtiöt
Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K
Maatalouden veroilmoitus (2) 2022
2021
2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
 (24.1.2018)
2016
2
Metsätalouden veroilmoitus (2C) 2022
2021
2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
(24.11.2017)
2016
2C
Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä (2Y) 2022
2021
2020
2019
2018 (26.9.2018)
2Y
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja (5) 2022
2021
2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
(26.3.2018)
2016 
5
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä (6A) 2022
2021 (2.2.2022)
2020
2019
2018 (17.12.2018)
2017
(24.11.2017)
2016 
6A
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2022
2021
2020
2019
2018 (4.12.2018)
2017
 (11.10.2017)
2016
7K
Liitelomakkeet    (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7B) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
2016 
7B
 
Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta (7C) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
2016 
7C
 
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2022
2021
2020
2019
2018 (4.12.2018)
2017
 (11.10.2017)
2016
7K
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8B) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
2016 
8B
 
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappiosta (9A) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
2016 
9A
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (22.5.2017)
12A
 
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä (18B) 2022
2021
2020
2019
2018 (17.12.2018)
2017
(10.10.2017)
2016 
18B
 
Elinkeinoyhtymän osakasselvitys (35) Tietovirta poistuu käytöstä

2017
(10.10.2017)
2016 
35
 
Yhtymäselvitys - kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä (36) Tietovirta poistuu käytöstä

2017
(10.10.2017)
2016
36
Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista (37) 2022
2021
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2022
2021 (25.1.2022)
2020
2019
2018
 (24.1.2018)
2017
 (22.5.2017)
62
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys (67) 2022
2021
67
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2022
2021
2020
2019 (27.1.2020)
2018

2017
 (12.10.2017) 
70
Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70A)

Tietovirta poistuu käytöstä

2017 (10.10.2017)
2016 

70A
 
Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista (73B) 2022
2021
2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
(24.1.2018)
2016 
73B
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
74
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
75
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2022
2021
2020
2019
2018

2017
 (22.5.2017)
79
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A)

2022
2021 (22.12.2020)
2020
2019
2018

2017
 (22.5.2017)

79A
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2022
2021
2020 (6.3.2020)
2019 (6.3.2020)
2018
2017
 (22.5.2017)
81
 
Hakemus maatalouden energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2022
2021
2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
3311

Lisäoptio tietuekuvausten ylläpitoon

Verohallinto on tuottanut tietokantana tuloveroilmoituksen ylläpidossa tarvittavat tietueet. Verohallinto ei vaadi tämän ominaisuuden käyttämistä ohjelmassa, mutta se voi helpottaa ylläpitoa. Käytön harkinta on täysin ohjelmiston tekijällä tältä osin.

Tietuekuvaukset MS Access 2022 (zip) (28.9.2022)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2022 (xlsx) (28.9.2022)

Tietuekuvaukset MS Access 2021 (zip) (5.10.2021)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2021 (xlsx) (5.10.2021)

Tietuekuvaukset MS Access 2020 (zip) (30.9.2020)
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2020 (xlsx) (30.9.2020)

Tietuekuvaukset MS Access 2019 (zip) 29.1.2020
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukko 2019 (xlsx) 29.1.2020

Tietuekuvaukset Ms Access 2018 (zip) 2.5.2019
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukkona 2018 2.5.2019

Tietuekuvaukset Ms Access 2017 (zip) 19.10.2017
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukkona 2017 19.10.2017

Molemmissa tiedostoissa on kaikki tuloveroilmoituksen kenttätiedot. Tietokannan käyttöä varten tarvitaan MS Access 2000 tai uudempi ohjelma. Taulukko on tallennettu MS Excel -muotoisena.

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2022