Verohallinnon rajapinnat Vero API ja ApitamoPKI

Vero API ja ApitamoPKI eroavat toisistaan siten, että Vero API toimii reaaliaikaisesti. Vero API rajapintoja kehitetään parhaillaan ja niitä tullaan tarjoamaan jatkossa myös muissa aihealueissa.

Tällä hetkellä Vero API:ssa julkaistut rajapinnat ovat seuraavat:

  • varainsiirtoveroilmoittaminen
  • reaaliaikainen maksuviitekysely
  • veronumerokysely
  • veronumerorekisteröinti

ApitamoPKI on laajempi rajapinta jonka avulla voi lähettää suurimman osan Verohallinnon pyytämistä ilmoituksista sähköisesti. ApitamoPKI:n kautta lähetettävät ja vastaanotettavat ilmoitukset löydät Ilmoitin.fi-palvelun sivuilta: Ilmoitin.fi