Skattekortsanvisning för arbetsgivare

Arbetsgivaren ska upplysa sina anställda om följande saker:

  • att arbetsgivaren får förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen
  • hur arbetsgivaren ber om arbetstagarens skattekort ifall arbetsgivaren inte har fått det elektroniskt

Arbetstagaren ska visa upp sitt skattekort för arbetsgivaren i följande fall:

Ett ändringsskattekort ska alltid visas upp för arbetsgivaren

Om arbetstagaren ändrar sitt skattekort under året ska hen alltid visa upp det nya skattekortet för arbetsgivaren. Ändringsskattekortet kan även vara utskrivet i MinSkatt av arbetstagaren själv. Arbetstagaren kan fortsättningsvis höja förskottsinnehållningssatsen på sitt skattekort utan ett separat ändringsskattekort i de fall då inkomstgränserna inte ändras.

Skattekortet behöver inte lämnas i original till arbetsgivaren, utan det räcker med att du visar upp kortet eller en kopia av det. Löntagaren kan använda samma skattekort för flera lönebetalare samtidigt. Hen ska själv se till att inkomstgränsen på skattekortet inte överskrids. Om inkomstgränsen överskrids ska löntagaren ansöka om ändringsskattekort.

Arbetsgivaren har inte fått uppgifterna elektroniskt

Arbetsgivaren ber arbetstagaren visa upp en kopia av skattekortet om arbetsgivaren inte har fått uppgifterna elektroniskt.

Arbetstagaren byter arbetsplats under året

Den nya arbetsgivaren har inte tillgång till förskottsinnehållningsuppgifterna. Arbetstagaren ska alltid visa upp skattekortet för en ny arbetsgivare.

Skattekortet ska visas upp för arbetsgivaren i god tid före löneutbetalningen.

Eftersom skattekort inte längre behöver lämnas till betalaren behöver betalaren inte heller lämna tillbaka skattekortet då anställningsförhållandet slutar. På motsvarande sätt behöver betalaren inte på skattekortet eller på en separat bilaga anteckna de löner som utbetalats under skattekortets giltighetstid.