Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattekortsanvisning för arbetsgivare

Arbetsgivaren använder gränssnittstjänsten (VeroAPI)

Gränssnittet (VeroAPI) bifogas till arbetsgivarens löneberäkningsprogram och då har företaget alltid tillgång till den gällande skattesatsen vid löneberäkningen.

Via gränssnittstjänsten går det också att hämta skattesatserna för arbetsersättningar och bruksavgifter.

Observera dock att arbetstagaren har rätt att meddela en högre skattesats till arbetsgivaren, även om hen inte har ansökt om nytt skattekort hos Skatteförvaltningen.

Läs mer om hur ett företag kan ta i bruk gränssnittet

Berätta för arbetstagarna

Att arbetstagarna inte behöver lämna uppgifterna om skattekortet. Företaget får uppgifterna om både grundskattekortet och ändringsskattekortet elektroniskt.

Arbetsgivaren får uppgifterna om grundskattekortet elektroniskt vid årsskiftet

Arbetsgivaren ska be om förskottsinnehållningsuppgifterna om grundskattekortet för 2024 från Skatteförvaltningen med direktöverföringsförfarandet senast den 15 februari 2024.

Se anvisningarna och postbeskrivningarna

Berätta för arbetstagarna

Att företaget får uppgifterna om grundskattekortet för 2024 elektroniskt. Det är fråga om ett skattekort som Skatteförvaltningen skickar i december-januari.

Om arbetstagaren ändrar skattesatsen ska du berätta hur hen ska göra för att den ändrade skattesatsen ska överföras till löneberäkningen.

Arbetsgivaren får inte förskottsinnehållningsuppgifterna om skattekortet elektroniskt

Arbetstagaren ska lämna uppgifterna om skattesatsen på skattekortet till arbetsgivaren

  • Skattekortet ska visas upp för arbetsgivaren i god tid före löneutbetalningen.
  • Skattekortet behöver inte lämnas i original till utbetalaren av lön utan det räcker med att arbetstagaren visar upp skattekortet
  • Utbetalaren behöver inte ge tillbaka skattekortet då anställningsförhållandet slutar
  • De löner som utbetalats under skattekortets giltighetstid antecknas inte på skattekortet eller en separat bilaga
  • Skattekortet kan även vara utskrivet i MinSkatt av arbetstagaren själv
  • Löntagaren kan använda samma skattekort för flera lönebetalare samtidigt.

Berätta för arbetstagarna

Hur uppgifterna om skattekortet (grundskattekort och ändringsskattekort) lämnas till löneberäkningen.

Arbetstagaren byter arbetsplats under året

Fråga den nya arbetsgivaren hur du ska lämna skattekortsuppgifterna.

Om den nya arbetsgivaren inte har tillgång till förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt ska arbetstagaren alltid visa upp skattekortet för den nya arbetsgivaren.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023