Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Varför fick jag ett meddelande om att min beskattning fortsätter?

Du har fått ett meddelande om att din beskattning fortsätter av någon av följande orsaker:

  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • skattekontrollsåtgärderna är inte ännu färdiga.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av meddelandet.

Du får ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även utfallet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) kan ändras.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021