Varför visas gamla förluster som avdragbara på min förhandsifyllda skattedeklaration fastän de redan borde vara använda?

För en del jordbruks- och näringsidkare visas gamla förluster ogrundat som avdragbara på den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2020. Förlusterna har antecknats som avdragbara även om de har använts redan under tidigare år.

Skatteförvaltningen korrigerar de ogrundade förlusterna så att de inte längre visas i det slutliga beskattningsbeslutet som skickas till kunderna före utgången av oktober. Du behöver inte själv deklarera gamla förluster och inte heller kontakta Skatteförvaltningen på grund av dessa förluster.

På grund av förlusterna som visas ogrundat på den förhandsifyllda skattedeklarationen kan beloppet av den kvarskatt eller skatteåterbäring som antecknats i den preliminära beräkningen ändras. Om redan använda förluster tas bort för skatteåret 2020 får du ett separat beslut om rättelsen av beskattningen.