Så här registrerar du din vistelse i Finland

Om du stannar i Finland längre än ett år reder magistraten ut förutsättningarna för hemkommun och avgör om det även ska antecknas en hemkommun för dig i befolkningsdatasystemet. (www.maistraatti.fi/sv/).

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz och stannar i över tre månader i Finland, ska du även registrera din uppehållsrätt, dvs. lämna en anmälan om vistelsen i Finland. Uppehållsrätten registreras i webbtjänsten Enter Finland eller på något av Migrationsverkets serviceställen. Nordiska medborgare ska emellertid registrera sig hos magistraten, men endast om de stannar över sex månader i Finland. Registreringen sker på basis av ett internordiskt flyttningsbetyg.