Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företagaravdrag i skogsbruket

Ett företagaravdrag på 5 % hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster. Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget för dig. Du behöver alltså inte beräkna och deklarera företagaravdraget i skogsbrukets skattedeklaration. Du ser beloppet av skogsbrukets företagaravdrag på ditt beskattningsbeslut.

Så här beräknas avdraget

Företagaravdraget på 5 % görs enbart utgående från det egentliga skogsbrukets kapitalinkomst. Du får inte kapitalinkomstavdrag på grund av försäljning av virke från din tomt. Avdraget görs inte heller från värdet på leveransarbete som beskattas som förvärvsinkomst.

Avdraget beräknas för fysiska personer och dödsbon utgående från skogsbrukets positiva nettoresultat. I det kan också ingå sådana kapitalinkomster från skogsbruket som du har fått via beskattningssammanslutningar.

Om skogsbrukets nettoresultat för skatteåret blir negativt, minskas skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst inte i beskattningsberäkningen med 5 %.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019