Företagaravdrag i skogsbruket

Ett företagaravdrag på 5 % gäller skogsbrukets kapitalinkomster fr.o.m. 2017.

Skatteförvaltningen gör företagaravdraget för dig. Du behöver alltså inte räkna och deklarera företagaravdraget i skogsbrukets skattedeklaration. Du ser skogsbrukets företagaravdragsbelopp på ditt beskattningsbeslut.

Så här beräknas avdraget

Företagaravdraget på 5 % görs enbart utgående från det egentliga skogsbrukets kapitalinkomst. Du får inte kapitalinkomstavdrag på grund av försäljning av virke från din tomt. Avdraget görs inte heller från värdet på leveransarbete som beskattas som förvärvsinkomst.

Avdraget beräknas för fysiska personer och dödsbon utgående från skogsbrukets positiva nettoresultat. I det kan också ingå sådana kapitalinkomster från skogsbruket som du har fått via beskattningssammanslutningar.

Om skogsbrukets nettoresultat för skatteåret blir negativt, minskas skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst inte i beskattningsberäkningen med 5 %.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken