Hyresinkomster av tillfällig uthyrning av bostad

Även om du hyr ut din bostad endast tillfälligt och sporadiskt (exempelvis via Airbnb eller booking.com) är hyresinkomsten alltid skattepliktig kapitalinkomst.

Du får dra av kostnaderna för uthyrningen. Från hyresinkomsten får du dock endast dra av kostnader som uppkommit under hyrestiden och kostnader som direkt hänför sig till hyresverksamheten, exempelvis kostnaderna för att skaffa hyresgäster och en del av skötselvederlaget. Om endast en del av bostaden är uthyrd ska kostnaderna ställas i proportion till hyrestiden och den bostadsyta som hyrs ut. Deklarera bara din egen andel.

Deklarera hyresinkomster i MinSkatt

Du kan deklarera hyresinkomster också på pappersblankett:

Om du hyr ut flera lägenheter kan uthyrningsverksamheten betraktas som näringsverksamhet. Om uthyrningsverksamheten betraktas som näringsverksamhet ska du läsa anvisningarna till att inleda företagsverksamheten.

Obs.! Hyresinkomster från Airbnb kan också medföra momsskyldighet.

Även sporadisk uthyrning av en bostad kan påverka den skattefria försäljningen av bostaden

Om du i två år utan avbrott har bott i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden. Detta kan inverka på beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.  

Närmare information