Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Kopia av bouppteckning, beställningsblankett (3627r)

Med denna blankett kan man beställa en kopia av bouppteckning och vid behov av dess bilagor som finns arkiverade hos Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen arkiverar bouppteckningar och bilagorna i elektroniskt format.

Bouppteckningen och dess bilagor är sekretesslagda handlingar. Av bouppteckningen och dess bilagor kan dock kopior lämnas ut till bl.a. personer som behöver uppgifter ur handlingarna för att kunna sköta sina skyldigheter eller ta vara på sina intressen eller rättigheter.

Kopian av bouppteckning kan vara avgiftsbelagd. Se Skatteförvaltningens prislista om avgiftsbelagda tjänster.

Som privatperson kan du be om en kopia av bouppteckningen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Om du representerar exempelvis en myndighet, bank eller någon annan organisation kan du be om en kopia av bouppteckningen i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Alternativt kan du be om en kopia av bouppteckningen på blankett 3627r.

Använd blanketten för beställning av kopia av bouppteckningen som pärmblad även om du beställer kopian med ett fritt formulerat dokument. Detta påskyndar behandlingen av ditt ärende.

Skicka blanketten för beställning av en kopia av bouppteckning till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Skatteförvaltningen förvarar permanent alla bouppteckningar som har upprättats år 1994 eller senare.
Bouppteckningar som har upprättats före år 1994 förvaras hos tingsrätterna (tingsrätten enligt den avlidnes sista hemkommun) eller i landskapsarkivet dit tingsrätterna kan ha överfört dem.  Om du behöver kopior av bouppteckningar som upprättats före 1994 ska du således i första hand vända dig till tingsrätten.  Se anvisningar.
Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningar som har upprättats före 1994 i 30 år. Exempelvis år 2017 har Skatteförvaltningen bouppteckningar från åren 1987–1994. År 2018 har Skatteförvaltningen bouppteckningar från och med år 1988 osv.  Äldre bouppteckningar finns med andra ord inte alls i Skatteförvaltningens arkiv  Om du behöver kopior av bouppteckningar som har upprättats före år 1994 bör du alltså i första hand kontakta tingsrätten.