E-tjänster

Skattekort

Om du behöver ändra din skattesats ska du läsa anvisningarna och beställa ett nytt skattekort.

Skattedeklaration

Om du kompletterade skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut senast 31.10. Glömde du att deklarera uppgifter? Agera genast

Coronavirussituationen

Kan kostnaderna för munskydd och coronavirustest dras av i beskattningen?