Skatteförvaltningen har skickat påminnelser som textmeddelanden

Nyhet, 3.10.2022

Vi har skickat påminnelser som textmeddelanden. Du kan kontrollera uppgifterna om påminnelserna i tabellen. Skatteförvaltningen har aldrig länkar i sina textmeddelanden.

Datum, ämne och målgrupp för de meddelanden som Skatteförvaltningen skickat samt antalet skickade meddelanden.
Datum Ämnet för textmeddelandet Mottagarna av meddelandet Antalet skickade meddelanden
3.10., 5.10. och 10.10.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare, personbolag och aktiebolag 15 000
5.9.–9.9.2022 E-faktura på fastighetsskatt De fastighetsägare vars förfallodag för fastighetsskatt närmar sig. 7 500
5.9. och 9.9.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare och nya aktiebolag 10 000
10.8.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare och nya aktiebolag 2 500

Mer information

Textmeddelanden från Skatteförvaltningen

Information om falska meddelanden