Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Omvänd momsskyldighet inom skrothandel

I momsbeskattningen är det i allmänhet säljaren som är momsskyldig. Omvänd momsskyldighet inom skrothandel betyder att köparen, inte säljaren, ansvarar för momsen på metallskrot och -avfall. Då är det köparen som ska beräkna och betala momsen. Momsen på metallskrot och metallavfall är 24 procent. Moms ska således betalas enligt den allmänna skattesatsen.

När tillämpas omvänd momsskyldighet?

Köparen ansvarar för momsen alltid när alla följande villkor uppfylls:

 1. Det handlar om försäljning av metallskrot eller -avfall.
 2. Både säljaren och köparen är företag och registrerade som momsskyldiga.
 3. Metallskrotet eller -avfallet säljs i Finland, dvs. säljaren överlåter varan till en köpare i Finland eller transporten av varan till köparen börjar i Finland.

Köparen betalar momsen också om säljaren bara säljer metallskrot sporadiskt. Säljaren behöver alltså inte vara ett företag i skrotbranschen.

Säljaren ansvarar för att utreda huruvida villkoren för omvänd momsbeskattning uppfylls, dvs. om det är köparen eller säljaren som är ansvarig för momsen.

Vilka uppgifter ska finnas på fakturan?

Även om säljaren ska deklarera och betala momsen på försäljningen, ska säljaren av metallskrotet eller -avfallet ge köparen en faktura. På fakturan antecknas priset exklusive moms och uppgiften om omvänd skattskyldighet. Köparen kan upprätta fakturan för säljarens räkning om säljaren och köparen kommer överens om saken och säljaren godkänner fakturan. Säljaren ansvarar dock alltid för fakturan och för att den upprättats korrekt.

Kontrollera att fakturan innehåller följande uppgifter:

 • allmänna fakturauppgifter (utan skattesats och momsbelopp)
 • köparens momsnummer – vid inrikeshandel motsvaras det av den finländska köparens FO-nummer
 • ett omnämnande om att köparen är skyldig att deklarera och betala moms (”omvänd skattskyldighet”)
 • grund för köparens skattskyldighet − till exempel hänvisning till 8 d § i mervärdesskattelagen
 • anteckning om ”självfakturering” om köparen upprättar fakturan.

Deklarera uppgifterna på momsdeklarationen

Deklarera uppgifterna om försäljning och köp av metallskrot och metallavfall på momsdeklarationen.

 • Köparen: Deklarera det metallskrot- och avfall som du har köpt och som du är momsskyldig för på basis av omvänd momsskyldighet. Deklarera det sammanlagda beloppet av inköpen i punkten ”Inköp av byggtjänster och metallskrot” på deklarationen Beräkna skattebeloppet enligt skattesatsen 24 procent och inför det i punkten ”Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot”. Om momsen på de köpta tjänsterna är avdragsgill, ange det i punkten ”Moms som ska dras av under skatteperioden”.
 • Säljare: Även om köparen ansvarar för momsen på basis av omvänd skattskyldighet ska du deklarera det sammanlagda beloppet av det metallskrot och -avfall som du sålt i punkten ”Försäljning metallskrot och -avfall och metallskrot”.

Läs mer om hur du deklarerar och betalar moms.

Får omvänd moms avdras?

Omvänd skattskyldighet påverkar inte rätten att dra av moms på inköpen.

 • Köparen: Du kan dra av momsen om du har köpt metallskrot eller metallavfall för din skattepliktiga affärsverksamhet.
 • Säljare: Om du har gjort anskaffningar som knyter an till försäljning av metallskrot eller metallavfall, får du dra av momsen på dem på vanligt sätt även om köparen, inte säljaren, ansvarar för momsen på försäljningen.
Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020