Veronumero on pakollinen rakennustyömaalla

Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla.  Rakennustyömaalla työskentelevillä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa on veronumero.

Työntekijä tai ammatinharjoittaja – näin merkitset veronumeron rekisteriin

Sinulla on suomalainen henkilötunnus

Voit itse merkitä veronumerosi veronumerorekisteriin OmaVerossa. Veronumero on OmaVeron asiakastiedoissa. Vieritä kohtaan Veronumero.

Näin merkitset veronumeron itse veronumerorekisteriin OmaVerossa

Voit myös pyytää veronumerorekisteröintiä seuraavasti:

Sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Tuletko töihin Suomeen ja tarvitset verokortin tai veronumeron ja verokortin:

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, soita puh.029 497 050, ja saat toimintaohjeet asiakasohjaajaltamme. Verotoimistokäyntiä ei tarvita. Tämä poikkeusmenettely on voimassa 28.2.2022 saakka. Lue lisää uutisesta: Ulkomaalainen työntekijä voi saada verokortin tai veronumeron käymättä verotoimistossa.
Verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointia.

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pystyt tunnistautumaan OmaVeroon, voit merkitä itse veronumeron veronumerorekisteriin OmaVerossa. Katso ohjeet OmaVero-ilmoittamiseen

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen, jotta voit saada veronumeron.

Hae henkilötunnusta ja veronumeroa verotoimistosta. Voit täyttää valmiiksi rekisteröinti-ilmoituslomakkeen (6150).

Verohallinto kerää samalla tarpeellisia tietoja verotusta varten. Niitä ovat esimerkiksi tiedot

 • työnantajasta tai toimeksiantajasta
 • oleskelun ja työskentelyn kestosta Suomessa
 • palkan tai tulon määrästä
 • työsuhteen tai toimeksiannon tyypistä (oletko vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja).

Tätä varten sinun kannattaa täyttää jo valmiiksi jompikumpi seuraavista lomakkeista:

Ota mukaan verotoimistoon asiakirjoja, joista sinut voidaan tunnistaa sekä tutkia rekisteröinnin edellytykset. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, minkä maan kansalainen olet:

Ota mukaan

 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos Suomeen tulosta on jo kulunut 3 kuukautta – lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (Maahanmuuttovirasto)
 • työsopimus.

Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, anna lisäksi työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:

 • työntekijän ja työnantajan nimi
 • mitä työtä teet Suomessa
 • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
 • mikä on työntekopaikka
 • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Ota mukaan

 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (tarve riippuu esimerkiksi oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta)
 • työsopimus

  Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, anna lisäksi työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.
 • yleensä työlupa – työteko-oikeus on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (Maahanmuuttovirasto)

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää sitä, että käyt henkilökohtaisesti Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Katso verotoimistot, joista ulkomaalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Jos jäät Suomeen vuotta pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään.

Lisätietoa kotikunnan merkityksestä (Digi- ja väestötietovirasto)

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Työnantajana voit hakea työntekijöiden veronumerot

Lähetä tiedot Ilmoitin.fi kautta

Lähetä työntekijöiden henkilötunnukset sähköisesti tiedostona Verohallinnolle.

Pyydä samalla, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Kun pyydät sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumerot, heidät merkitään automaattisesti rekisteriin.

Veronumeropyynnön voit lähettää Verohallintoon myös silloin, kun sinulla työnantajana on jo veronumerot mutta haluat, että työntekijät merkitään veronumerorekisteriin.

Lähetä tiedot Ilmoitin.fi kautta tietuekuvauksena: työnantajan veronumeropyynnöt.

Rekisteröi OmaVerossa

Työnantajana voit rekisteröidä veronumerot myös OmaVerossa veronumerolla tai henkilötunnuksella. Rekisteröinnin jälkeen saat tiedon rekisteröinnistä. 

Jos rekisteröinti on tehty henkilötunnuksella niin työnantajalle palautetaan rekisteröityjen henkilöiden veronumerot.

Muut tavat

Voit myös rekisteröidä veronumeron soittamalla palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.) tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Jos työmaalle tulee töihin ulkomaalaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat henkilötunnuksen ja veronumeron, on heidän asioitava Verohallinnon toimipisteessä. Jos ulkomaalaisia henkilöitä on yli 5, varaa aika Verohallintoon.

Myös opiskelijat ja opettajat tarvitsevat veronumeron, jos he liikkuvat rakennustyömaalla. Veronumero voi olla merkittynä esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii siis samalla tunnistekorttina.

Oppilaitos voi hoitaa asian opiskelijoiden puolesta.

Oppilaitos voi

 • tehdä listan opiskelijoista, jotka tarvitsevat veronumeroa
 • pyytää lisäämään heidät julkiseen veronumerorekisteriin.

Listassa täytyy olla jokaisen veronumeroa hakevan opiskelijan nimi, henkilötunnus ja opiskelijan allekirjoitus.

Asiakirjasta täytyy myös käydä ilmi, kuka oppilaitoksen työntekijöistä on valtuutettu hakemaan opiskelijoiden veronumeroita ja merkitsemistä veronumerorekisteriin opiskelijoiden puolesta, jotta tiedot veronumeroista voidaan osoittaa valtuutetulle henkilölle ja lähettää oppilaitokseen.