Veronumero

Veronumero on pakollinen kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä. Veronumeron saat verotoimistosta. Jos sinulla on jo veronumero, pyydä, että se merkitään veronumerorekisteriin.

Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste. Kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava kuvallisessa tunnisteessa myös veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Veronumeron saa Verohallinnosta

Suomalaiset rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt

Henkilöasiakkaat ovat saaneet veronumeron verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron ennakkoveropäätöksellä. Jos sinulla ei ole veronumeroa tai se on kadonnut, saat sen soittamalla veronumeron palvelunumeroon tai käymällä jossain Verohallinnon toimipisteessä.

Veronumerorekisteriin merkitseminen

Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä tai ammatinharjoittaja voi  itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Ulkomaalaiset rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt

Veronumeron saaminen edellyttää, että sinulla on suomalainen henkilötunnus.

Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, hae henkilötunnus ja veronumero verotoimistosta. Henkilötunnuksen hakemista varten voit täyttää jo valmiiksi rekisteröinti-ilmoituslomakkeen (6150).

Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja, kuten tiedot työn- tai toimeksiantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta Suomessa, palkan/tulon määrästä ja työsuhteen/ toimeksiannon tyypistä (ts. oletko vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja). Tätä varten sinun kannattaa täyttää jo valmiiksi jompikumpi seuraavista lomakkeista:

Ota mukaan verotoimistoon asiakirjoja, joista sinut voidaan tunnistaa sekä tutkia rekisteröinnin edellytykset. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, minkä maan kansalainen olet.

Ota mukaan:

 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • jos Suomeen tulosta on jo kulunut kolme kuukautta, mukana on oltava myös Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (www.migri.fi)
 • työsopimus (Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi,
  • mitä työtä teet Suomessa,
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa,
  • mikä on työntekopaikka ja
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.)

Ota mukaan:

 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (tarve riippuu oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta)
 • työsopimus (Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi,
  • mitä työtä teet Suomessa,
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa,
  • mikä on työntekopaikka ja
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.)
 • Muun kuin EU-jäsenvaltion tai ETA-maan kansalaisella on yleensä oltava työlupa, kun hän työskentelee Suomessa. Työteko-oikeus on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (www.migri.fi)

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia.

Ahvenanmaan verotoimisto: Maarianhamina 
Länsi-Suomen verotoimisto: Kokkola, Närpiö, Pietarsaari, Seinäjoki, Vaasa, Ylivieska
Kaakkois-Suomen verotoimisto: Lappeenranta, Kotka, Kouvola, Lahti, Savonlinna Itä-Suomen verotoimisto: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Varkaus, Iisalmi
Pohjois-Suomen verotoimisto: Raahe, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Oulu, Ivalo
Sisä-Suomen verotoimisto: Tampere, Hämeenlinna
Pääkaupunkiseudun verotoimisto:  Helsinki (Aleksanterinkatu 9)
Uudenmaan verotoimisto: Järvenpää, Lohja, Porvoo
Lounais-Suomen verotoimisto: Salo, Turku, Rauma, Pori

Verotoimistojen yhteystiedot

Jäätkö Suomeen vakituisesti?

Jos jäät Suomeen vuotta pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Maistraatti selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään. Lisätietoa kotikunnan merkityksestä (www.maistraatti.fi)

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Työnantaja voi tilata työntekijöidensä veronumerot Verohallinnosta

Veronumerot useammalle työntekijälle

Työnantaja voi hakea työntekijöilleen veronumerot keskitetysti toimittamalla työntekijöiden henkilötunnukset sähköisesti lähetettävällä tiedostolla Verohallinnolle. Samalla työnantaja pyytää, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Veronumeropyynnön voi lähettää Verohallintoon myös silloin, kun työnantajalla on jo veronumerot mutta hän haluaa, että työntekijät merkitään veronumerorekisteriin.

Ohjeet ja tietuekuvaus: työnantajan veronumeropyynnöt.

Työmaalle tulee töihin yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat rekisteröitymistä

Ota yhteyttä Verohallintoon, jos työmaalle tulee työskentelemään yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnusta, verokorttia tai/ja veronumeroa.

Varaa aika

Myös opiskelijat ja opettajat tarvitsevat veronumeron rakennustyömaalla

Opiskelijoilla ja opettajilla tulee olla veronumero, jos he liikkuvat rakennustyömaalla. Veronumero voi olla merkittynä esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii siis samalla tunnistekorttina.

Oppilaitos voi hakea veronumeron opiskelijoille ja pyytää lisäämään heidät julkiseen veronumerorekisteriin

Oppilaitos voi tehdä listan opiskelijoista, jotka tarvitsevat veronumeroa ja samalla pyytää lisäämään heidät julkiseen veronumerorekisteriin. Listassa täytyy olla jokaisen veronumeroa hakevan opiskelijan nimi, henkilötunnus ja opiskelijan allekirjoitus.

Asiakirjasta täytyy myös käydä ilmi, kuka oppilaitoksen työntekijöistä on valtuutettu hakemaan opiskelijoiden veronumeroita ja merkitsemistä veronumerorekisteriin opiskelijoiden puolesta, jotta tiedot veronumeroista voidaan lähettää valtuutetulle henkilölle osoitettuna oppilaitokseen.

Veronumerosta tiedotetaan myös viroksi, puolaksi ja venäjäksi: