Moottoripyörä ja muu L-luokan ajoneuvo

Käyttöönotto 1.1.2016 tai myöhemmin

Veron osuus määritetään ajoneuvon moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman perusteella.

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
vähintään 756 cm3 24,4 %
sähkökäyttöinen L-luok. 9,8 %

Käyttöönotto 1.4.2009–31.12.2015

Veron osuus määritetään ajoneuvon moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman perusteella.

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
vähintään 756 cm3 24,4 %
sähkökäyttöinen L-luok. 12,2 %

Käyttöönotto 1.1.2003–31.3.2009

Veron osuus määritetään ajoneuvon moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman perusteella. Veron osuutena voidaan pitää:

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 8 %
131 - 255 cm3 10 %
256 - 355 cm3 13 %
356 - 505 cm3 16 %
506 - 755 cm3 18 %
vähintään 756 cm3 20 %
sähkökäyttöinen L-luok. 10 %

Käyttöönotto 1.1.1974–31.12.2002

Ajoneuvon verotusarvo on yleensä perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Vaihtoehtoisesti verotusarvo on perustunut Suomessa valmistetun ajoneuvon myyntihintaan, jolla valmistajatehdas on myynyt auton edelleen. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi autoverolaista.

Ennen 1.1.2003 käyttöön otettujen käytettyjen ajoneuvojen verotuksessa on määritetty sovellettavia mallisarjakohtaisia vertailuveroprosentteja. Veroprosentin määrittämisessä samanlaisena ajoneuvona voidaan pitää sellaista ajoneuvoa, joka vastaa verotettavaa ajoneuvoa merkin, moottorin koon ja käyttöönottoajankohdan osalta. Taulukon tiedot perustuvat autoverolain (266/2003) nojalla vahvistettuihin, verotuksessa käytettyihin veron osuuksiin.  Mallisarjan veroprosentiksi on määritetty kyseisen käyttöönottoajankohdan mukainen alin Verohallinnon vahvistama veron osuus.

Verohallinto julkaisee ennen 1.1.2003 käyttöönotettujen moottoripyörien verotusta varten määritetyt veroprosentit taulukkona.

Niiden ennen 1.1.2003 käyttöön otettujen moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneuvojen osalta, joille ei julkaista veron osuutta taulukossa, veron osuutena voidaan pitää autoverolaissa ajalla 1.1.2003–31.3.2009 käytetylle moottoripyörälle ja muulle L-luokan ajoneuvolle säädettyä yleistä veron osuutta.

Veron osuus määritetään ajoneuvon moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman perusteella. Veron osuutena voidaan pitää:

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 9 %
131 - 255 cm3 12 %
256 - 355 cm3 15 %
356 - 505 cm3 19 %
506 - 755 cm3 21 %
vähintään 756 cm3 23 %
sähkökäyttöinen L-luok. 12 %

Käyttöönotto 1.1.1958–31.12.1973

Ajoneuvon verotusarvo on perustunut maahantuojan maksamaan hankintahintaan, johon on lisätty mahdollisen tullin määrä. Hankinta-arvoon perustuvassa verotuksessa veron osuus uuden ajoneuvon vähittäismyyntiarvosta ei käy ilmi verolaista. Ennen vuotta 1974 käyttöönotetun moottoripyörän veroprosenttina voidaan pitää 8 %:ia ajoneuvon markkina-arvosta.

Käyttöönotto ennen 1.1.1958

Autoveroa on kannettu vasta vuodesta 1958 lähtien. Koska veroa ei ole kannettu lainkaan, veron osuus on 0 %.