Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Ajoneuvo verotetaan liikennekelpoisessa kunnossa

Verohallinto arvioi ajoneuvon yksilöllisten ominaisuuksien vaikutuksen verotusarvoon. Myös verovelvollisella on halutessaan mahdollisuus selvittää ajoneuvon arvoon vaikuttavia seikkoja, esimerkiksi ajoneuvon huonokuntoisuus.

Ajoneuvoon kuuluvat toimintakuntoisina vähintään ne varusteet, jotka siinä tulee olla, jotta se on liikennekelpoinen, ja sellaiset muut varusteet, jotka kuuluvat ajoneuvon vakiovarusteisiin. Verotusarvoa ei alenneta tällaisen katsastusvarusteen puuttumisen tai epäkuntoisuuden vuoksi.

Yksilöllisiin ominaisuuksiin vetoaminen

Verovelvollinen voi vaatia ajoneuvonsa yleisen vähittäismyyntiarvon alentamista vetoamalla ajoneuvonsa yksilöllisiin ominaisuuksiin. Jos ajoneuvon arvoa vaaditaan alennettavaksi huonon kunnon vuoksi, on verovelvollisen esitettävä selvitystä niistä seikoista, joihin halutaan vedota. Verohallinto voi myös edellyttää, että ajoneuvo esitetään tarkastettavaksi.

Selvityksen ja mahdollisen tarkastuksen perusteella on mahdollista, että samanlaisen normaalikuntoisen ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa alennetaan verotettavan ajoneuvon yksilöllisten ominaisuuksien vuoksi.

Kunnon arviointi

Perusoletuksena on, että ajoneuvot on suunniteltu kestämään huolto-ohjelmansa mukaisesti huollettuina määrätyn ajan keskimääräistä käyttöä, ja normaalista poikkeava käyttö kuluttaa ajoneuvoa tavanomaista enemmän. Ajoneuvon kuntoa arvioidaan poikkeamina tästä normaalista käytöstä johtuvasta kulumisesta.

Kunnon arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon kaikki ajoneuvon kunnosta kertovat seikat. Ajoneuvon kuntoa verrataan sen iän ja ajokilometrien edellyttämään ajoneuvon normaalikuntoon. 

Ajoneuvojen laskennallisia pyyntihintoja on alennettu menetelmään liittyvien epävarmuustekijöiden ja kuntopoikkeamien perusteella siten, että alennus on sitä suurempi mitä vanhemmasta ajoneuvosta on kyse. Alennus on vähintään 3 % ja enintään 15 %.

Jos verotettavan ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat ajoneuvon arvoon edellä kuvattua enemmän, verovelvollinen voi vedota ajoneuvonsa yksilöllisiin ominaisuuksiin ja esittää sopivaksi katsomaansa näyttöä esimerkiksi ajoneuvonsa huonosta kunnosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2024