Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Julkisyhteisöt ja korkeakoulut

Sivustolle on koottu ohjeita julkisyhteisöjen verotuksesta. Sisältö on suunnattu erityisesti kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille, ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja valtion laitoksille.

Tuloverotus – julkisyhteisöt

Yhteisö voi olla tuloverotuksessa kokonaan tai osittain verovelvollinen ja joissain tilanteissa myös kokonaan verovapaa. Muista myös tarvittaessa tarkistaa ennakkovero:

Hae ennakkoveroa tai tee siihen muutoksia

Arvonlisäverotus – julkisyhteisöt

Kuntien ja hyvinvointialueiden arvonlisäverotusohje

Kunnan ja hyvinvointialueen palautus

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on laaja oikeus saada hankintoihin sisältyvä arvonlisävero takaisin vähennyksenä tai palautuksena.

Koulutustoiminnan verotus

Katso ohjeet koulutustoiminnan tuloverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta. Koulutustoimintaa harjoittavat esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, kunnat, valtio, yhdistykset ja säätiöt.

Veroilmoitus

Katso ohjeet kunnan, seurakunnan, ammattikorkeakoulun, yliopiston, yhteisetuuden, valtion laitoksen ja muiden julkisyhteisöjen veroilmoituksen antamiseen.

Arvonlisäverotus – kunnan omistama kehitysyhtiö

Kunta ja kunnan omistama kehitysyhtiö ovat toisistaan erillisiä verovelvollisia. Kunnan ja kehitysyhtiön välisiä liiketoimia käsitellään arvonlisäverotuksessa samaan tapaan kuin muiden itsenäisten osapuolten välisiä liiketoimia.

Alv-tunniste laskuissa – valtion virastot ja laitokset

Katso ohjeet arvonlisäverotunnisteen, arvonlisäveronumeron ja nimen merkitsemisestä valtion virastojen ja laitosten antamiin laskuihin.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Katso ohjeet arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen sekä esimerkiksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymiseen.

Työnantajana toimiminen

Tarkista, mitä asioita työnantajana toimiessa pitää huomioida. Katso ohjeet esimerkiksi palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen.

Muutokset toiminnassa ja toiminnan päättyminen

Valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat ilmoittavat Verohallintoon toiminnassaan tapahtuneista muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.

Kiinteistöverotietojen tilaaminen

Katso ohjeet, miten kunta tilaa kiinteistöverotietoja Verohallinnolta.

Tietopyynnöt

Julkisyhteisö voi tilata verotustietoja tiedonsaantioikeuden mukaisesti.

Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Julkisyhteisöjen palvelut

OmaVerossa voit hoitaa lähes kaikki veroasiat. 

Jos et saa vastausta tilanteeseesi ohjeista, voit

kysyä yksittäistä verotusasiaa OmaVerossa.

kysyä apua puhelinpalvelustamme: arvonlisäveroasioissa numerosta 029 497 008 ja tuloverotusta koskevissa asioissa numerosta 029 497 048.

Lisäksi tarjoamme ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin. Maksullista ennakkoratkaisua voit hakea, jos haluat tietää etukäteen miten Verohallinto menettelee yksittäisessä veroasiassa, kun verotusta toimitetaan. Arvonlisäveroon liittyvissä asioissa voi hakea kirjallista ohjausta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2022