Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Polttoturpeen, kivihiilen ja mäntyöljyn valmistevero

Polttoturpeen valmistevero

Polttoturpeen käyttäjä maksaa valmisteveroa lämmitykseen käyttämästään polttoturpeesta. Jos turvetta käytetään lämmitykseen alle 10 000 MWh kalenterivuodessa, käytetty polttoturve on verotonta. Jos polttoturvetta käytetään enemmän kuin 10 000 MWh, verot pitää maksaa rajan ylittävästä osuudesta. Verottoman polttoturpeen käytön raja on käyttöpaikkakohtainen eli jokainen voima- tai lämpölaitos voi käyttää turvetta verottomasti alle 10 000 MWh kalenterivuodessa. Käyttömäärät on kuitenkin ilmoitettava myös 10 000 MWh asti.

Rajan alittava polttoturpeen käytön osuus on aina verotonta. Tämä on muutos aikaisempaan menettelyyn, jossa käyttörajan ylittämisen jälkeen piti maksaa veroa myös käyttörajan alittavasta osuudesta. Raja on käyttöpaikkakohtainen.

Esimerkki: Yrityksellä X on kolme turpeen käyttöpaikkaa: A, B ja C. Käyttöpaikassa A käytetään turvetta 9 000 MWh, käyttöpaikassa B 12 000 MWH ja käyttöpaikassa C 8 000 MWh. Verotonta käyttö on käyttöpaikoissa A ja C. Koska käyttöpaikka B käyttää turvetta enemmän kuin 10 000 MWh, pitää siitä antaa veroilmoitus ja maksaa verot 2 000 MWh käyttömäärän mukaan. Käyttöpaikassa (voimalassa) B myös 10 000 MWh on verotonta lämmön tuotannossakin. 

Turpeen käyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Verohallinnolle. Jokainen laitos on rekisteröitävä erikseen.

Yksityistalouksien, maatilojen ja muiden omaan käyttöön lämpöä tuottavien yksityishenkilöiden ei tarvitse rekisteröityä.

Verottoman lämmitysturpeen vuosittaisen käytön raja nousi vuonna 2022
Lämmitykseen käytetyn polttoturpeen verottoman käytön raja nousi vuoden 2022 alusta. Vuonna 2021 käyttöraja oli 5 000 MWh kalenterivuodessa, mutta vuosien 2022–2026 aikana raja on 10 000 MWh. Vuosien 2027–2029 aikana raja alennetaan 8 000 MWh:iin kalenterivuodessa. Vuonna 2030 verottoman käytön raja palautuu 5 000 MWh:iin kalenterivuodessa.

Jos polttoturvetta käytetään sekä sähkön- että lämmöntuotannossa, lämmön tuotantoon käytetty osuus ilmoitetaan veroilmoituksella eräistä polttoainesta 10 000 MWh asti verottomuuksissa tuotteella 15b "Verottoman polttoturpeen käyttö lämmöntuotannossa". Lämmöntuotantoon käytetty 10 000 MWh:n ylittävä osuus ilmoitetaan veroilmoituksella eräistä polttoainesta kohdassa verotettavat tuotteet: Tuote 4a Polttoturve, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto.  

Sähkön tuotantoon käytetyn polttoturpeen osuus ilmoitetaan sähköveroilmoituksella kohdassa: "Sähköntuotannossa verokauden aikana käytetyt polttoaineet". Tuoteryhmä 4a ja MWh. Samoin ilmoitetaan 10 000 MWh:n ylittävä osuus, jota on käytetty sähkön tuotantoon. 

Myös verottoman lämmitysturpeen käyttäjien pitää rekisteröityä

Polttoturvetta käyttävien laitosten pitää rekisteröityä verovelvollisiksi, vaikka vuosittaisen verottoman käytön raja ei ylittyisikään.

Jos polttoturpeen käyttö jää kalenterivuoden aikana alle verottoman rajan, laitos rekisteröityy polttoturpeen pienkäyttäjäksi. Pienkäyttäjä antaa verottomasta käytöstään veroilmoituksen kerran vuodessa, viimeistään helmikuun 12. päivä. Ilmoitus on annettava koko edelliseltä vuodelta. Pienkäyttäjän on haettava rekisteröintiä viimeistään 30.6.2022.

Yksityistalouksien, maatilojen ja muiden omaan käyttöön lämpöä tuottavien yksityishenkilöiden ei tarvitse rekisteröityä.

Polttoturpeen verotuksen lattiahintamekanismi

Polttoturpeelle säädettiin lattiahintamekanismi vuoden 2022 alusta. Mekanismin tarkoituksena on varmistaa turpeen energiakäytön puolittuminen vuoteen 2030 mennessä.

Lattiahinta tarkoittaa sitä, että veron ja päästöoikeuden hinnan pitää olla yhteensä vähintään 18,63 euroa/MWh. Jos esimerkiksi päästöoikeuden hinta laskisi nykyisellä verotasolla (5,70 euroa/MWh) alle 21,20 euroon hiilidioksiditonnilta (12,93 euroa/MWh), otettaisiin käyttöön polttoturpeen lisävero. Lisävero tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella.

Kivihiilen valmistevero

Kivihiilen valmisteveroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai satunnainen vastaanottaja, joka vastaanottaa kulutukseen luovutettuja tuotteita.

Valtuutetulle varastonpitäjälle vero määräytyy niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen tai otettu varastonpitäjän omaan kulutukseen.

Rekisteröity vastaanottaja saa ainoastaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomana. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa varastoida tuotteita eikä lähettää niitä eteenpäin väliaikaisesti verottomina. 

Mäntyöljyn valmistevero

Teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja maksaa valmisteveroa lämmitystarkoitukseen käyttämästään mäntyöljystä. Käyttäjän on rekisteröidyttävä OmaVerossa. Jokainen laitos on rekisteröitävä erikseen.

Lisätiedot:

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.6.2023