Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähtömaassa verotettujen tuotteiden lähettäminen: näin ilmoitat EMCS-järjestelmässä

Alkoholin ja alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten polttoaineiden eli EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden kaupallisista siirroista on tehtävä ilmoitus Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmään (EMCS). Kun tuotteista on maksettu valmistevero lähtömaassa ennen niiden siirtämistä toiseen EU-jäsenmaahan, on kyse kulutukseen luovutettujen tuotteiden siirrosta.

Siirry EMCS-järjestelmään

Jos olet käyttänyt valmisteverojen toimintoja OmaVerossa, löydät EMCS-järjestelmän näin: 

OmaVeron etusivu > Omat verolajit > Valmisteveron alaiset saapuvat tuotteet (EMCS) / Valmisteveron alaiset lähtevät tuotteet (EMCS)

Jos et ole aiemmin käyttänyt valmisteverojen toimintoja OmaVerossa, löydät EMCS-järjestelmän näin:  

Veroasiat > Valmisteverot > Valmisteverojen toiminnot > EMCS-järjestelmän toiminnot > e-AD-saateasiakirja väliaikaisesti verottomina siirrettäville tuotteille/e-SAD-saateasiakirja tuotteille, joista on maksettu valmisteverot 

Sinun on laadittava tuotteiden siirrosta e-SAD-saateasiakirja EMCS-järjestelmään.  Voit tehdä e-SAD-saateasiakirjan seitsemän päivää ennen varsinaisen kuljetuksen alkamista OmaVerossa tai jos käytät API-rajapintaa, voit antaa ilmoituksen rajapinnan kautta. Jotta voit toimia tuotteiden lähettäjänä sinulla pitää olla voimassa oleva lähettäjän rekisteröinti Verohallinnossa. Myös tuotteiden vastaanottajalla toisessa EU-jäsenmaassa on oltava voimassa oleva vastaanottajan rekisteröinti omassa maassaan.

Verohallinto tarkistaa e-SAD-saateasiakirjalta tuotteiden lähettäjän ja vastaanottajan rekisteröintien voimassaolon sekä tuotteet, joihin lähettäjällä ja vastaanottajalla on oikeus. Jos tiedot ovat oikein, EMCS-järjestelmä luo ilmoitukselle yksilöivän hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Koodi julkaistaan lähettäjän OmaVerossa tai API:ssa. ARC-koodin pitää olla kuljetuksen mukana ja esitettävissä koko kuljetuksen ajan.

Verohallinto välittää ilmoituksen sähköisesti tuotteiden vastaanottajamaan viranomaiselle, joka välittää sen eteenpäin tuotteiden vastaanottajalle.

Vastaanottaja laatii vastaanotetuista tuotteista vastaanottoraportin.  

Tämän jälkeen olet oikeutettu hakemaan valmisteveron palautusta Verohallinnolta Suomeen maksetusta valmisteverosta.

Millaisen rekisteröinnin tarvitset?

Jotta voit lähettää kulutukseen luovutettuja, yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita toiseen EU-jäsenmaahan tarvitset rekisteröinnin varmistetuksi lähettäjäksi tai väliaikaisesti varmistetuksi lähettäjäksi.  Lue lisää, miten saat rekisteröinnin:  Varmistettu lähettäjä ja väliaikaisesti varmistettu lähettäjä

Jos huomaat, että olet laatinut e-SAD-saateasiakirjan vastaanottajan väärään toimituspaikkaan tai hän ei vastaanota tuotteita ollenkaan tai vastaanottaa vain osan tuotteista, sinun pitää tehdä Verohallinnolle ilmoitus määräpaikan muutoksesta. Tee ilmoitus EMCS-järjestelmään OmaVerossa tai Vero-API:ssa, jos käytät API-rajapintaa.

Voit muuttaa tuotteille uuden toimituspaikan siten, että teet OmaVerossa EMCS-järjestelmään Määräpaikan muutos -toiminnolla uuden version kyseisestä e-SAD-saateasiakirjasta. Kulutukseen luovutettujen, EU:ssa yhdenmukaistettujen tuotteiden siirroissa voit muuttaa ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan toimituspaikkaa tai palauttaa tuotteet itsellesi Suomeen. Merkitse tuotteiden uusi toimituspaikka ja muut mahdolliset muutokset e-SAD-saateasiakirjaan.

Kun teet määräpaikan muutosilmoituksen, Verohallinto välittää sähköisesti vastaanottavan jäsenmaan viranomaisille uuden version e-SAD-saateasiakirjasta. Tieto välittyy sitä kautta myös vastaanottajalle. ARC-koodi pysyy samana kuin saateasiakirjan alkuperäisessä versiossa. Uusi versio siirtyy tilaan Vahvistettu, ja siihen odotetaan vastaanottoraporttia.

Huomaa, että jos siirrät tuotteet takaisin itsellesi, myös sinun pitää laatia tuotteiden vastaanotosta vastaanottoraportti EMCS-järjestelmässä.

Edellinen versio e-SAD-saateasiakirjasta muuttuu tilaan Määräpaikka muutettu, jonka jälkeen e-SAD-saateasiakirjan tila on lopullinen eikä lähettäjä tai vastaanottaja voi enää tehdä siihen muutoksia.

Jos huomaat, että olet laatinut e-SAD-saateasiakirjan kokonaan väärin ja tuotteet eivät ole vielä edes lähteneet tiloistasi, et voi peruuttaa ilmoitusta. Sinun pitää tässäkin tapauksessa tehdä määräpaikan muutos takaisin itsellesi ja laatia väärin laadittuun e-SAD-saateasiakirjaan vastaanottoraportti. Tämän jälkeen voit tehdä kokonaan uuden e-SAD-saateasiakirjan oikeilla tiedoilla.

Jos et tee määräpaikan muutosta seitsemän arkipäivän sisällä siitä, kun vastaanottaja on hylännyt kokonaan tai osittain lähetyksesi, saat OmaVeroon tai Vero-API:in muistutuksen siitä, että sinun pitää laatia määräpaikan muutosilmoitus. 

Voit vaihtoehtoisesti myös selvittää määräpaikan muutosilmoituksen myöhästymistä. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi, että et ole saanut järjestettyä kuljetusta uuteen toimituspaikkaan. Antamalla määräpaikkamuutokseen liittyvän myöhästymisselvityksen voit välttyä Verohallinnon selvityspyynnöiltä. Laadi myöhästymisselvitys OmaVeron EMCS-järjestelmässä, tai jos olet API-asiakas, voit tehdä selvityksen VeroAPI:ssa.

Alkoholin pienvalmistajan tuotteet voivat saada verotuksen yhteydessä pientuotantoalennuksen, kun tuotteita toimitetaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. Alennus voidaan myöntää paikallisen lainsäädännön mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet vastaanotetaan.

Anna todistus itse sähköisesti EMCS-palvelussa. Täytä tarvittavat kohdat kuljetuskohtaiseen e-SAD-saateasiakirjaan. 

Ilmoituksen Tuottaja-kohdassa esitetään kysymys, "Onko tuote pienvalmistajan valmistama". Kun vastaat kysymykseen "kyllä", kenttään "Riippumaton pientuottajan todistus" tulee automaattisesti teksti vakuutuksesta, että tuote on pienvalmistajan valmistama.

Merkitse lisäksi "Tuottajan vuosituotanto" -kenttään tuotteen vuosituotannon määrä hehtolitroina. Etyylialkoholituotteiden vuosituotantomäärä on kuitenkin ilmoitettava hehtolitroina puhdasta alkoholia.

Lue lisää alkoholin pientuotantotodistuksesta. 

 

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteys valmisteverotuksen neuvontaan soittamalla numeroon 029 497 154.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2023