Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

EMCS-järjestelmän rajapinnat siirtyvät Vero API -rajapintapalveluun

EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmällä ilmoitetaan ja valvotaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja.

EMCS-järjestelmä laajeni 13.2.2023 koskemaan myös tuotteita, joista on maksettu valmisteverot jo lähtömaassa. Samaan aikaan EMCS-palvelu siirtyi OmaVeroon. Asiakas ilmoittaa helmikuun 13. päivästä 2023 lähtien kaikki EU:ssa yhdenmukaistettujen valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot OmaVerossa tai API-rajapinnan kautta. Samalla paperimenettely sähköistyy ja paperisen SAAD-lomakkeen käyttäminen siirtoasiakirjana päättyy.

Muutos ei kuitenkaan koske Suomen sisällä tapahtuvia kuljetuksia. Suomen sisäisissä siirroissa EMCS:n käyttö ei edelleenkään ole pakollista. Lue lisää: EMCS-järjestelmän muutoksia

Suorasanoma-asiointi muuttuu XML-muotoisesta Json-muotoon

EMCS-järjestelmän asiakasrajapinta siirretään Verohallinnon API -rajapintapalveluun.

API-rajapinnat ovat reaaliaikaisia Rest API -rajapintoja, joissa sanomamuotona on Json.

EMCS-sanomaliikenne ja tietosisältövaatimukset perustuvat EU-komission tekemiin EMCS-järjestelmän määrityksiin. Vero API -rajapinnat ovat Json-muotoisia, eivätkä enää XML-muotoisia. 

Lisätietoa EMCS-järjestelmästä ja määrityksistä EU-komission sivuilla

Käyttöönotossa huomioitavaa

Uudet EMCS-rajapinnat avataan tuotantokäyttöön maanantaina 13.2.2023 klo 8. Ennen käyttöönottoa rajapintojen käyttäjän on hankittava tuotantovarmenne. Tullin rajapinnat suljetaan perjantaina 10.2.2023 klo 15.30. Käyttökatkon aikana käytetään varamenettelyjä.

EMCS-järjestelmä siirtyy OmaVeroon – Toimi näin käyttöönottoviikonlopun 10.–13.2. aikana

Sanomatiedotepalvelu (Notification Service API) on avattu tuotannossa 24.1.2023. EMCS-sanomat kannattaa tilata valmiiksi EMCS-rajapintojen käyttöönottoa varten. Sanomatiedotteita alkaa muodostua 13.2.2023 alkaen.

Rajapinnat avataan tuotantokäyttöön 13.2.2023 klo 8. Ennen käyttöönottoa rajapintojen käyttäjän on hankittava tuotantovarmenne. EMCS-rajapintoja käyttävä ohjelmisto kannattaa rekisteröidä heti 18.1.2023 alkaen ja rakentaa ohjelmistoon API-avaimen käsittely jo tässä vaiheessa. API-avain tulee pakolliseksi varmenteen rinnalle 1.5.2023.

Katso lisätietoja Vero API -rajapintojen käyttöönotosta tuotantoympäristössä.

Rajapintojen kuvaukset

Sanomakuvaukset on julkaistu Vero API -hiekkalaatikossa sekä Vero API -portaalissa. Rajapintojen testiversiot hiekkalaatikossa eivät sisällä rajapinnassa sanomasisältöön liittyvien tarkistussääntöjen validointia. Validoinnit sisältävät testiversiot ovat käytettävissä API-portaalissa julkaistuissa testiosoitteissa.

Tuotantokäyttö alkaa 13.2.2023 klo 8.

Sanomatiedotepalvelu

Verohallinto rakentaa sanomatiedotepalvelun (Notification Service API), jonka avulla rajapinta-asiakas saa tiedon heille saapuneista EMCS-sanomista. Sanomatiedotteet haetaan kyselyrajapinnasta ja tiedote sisältää avaintiedot, jonka perusteella rajapinta-asiakas voi hakea varsinaiset EMCS:ään liittyvät tietosisällöt. Asiakkaan pitää kysellä sanomatiedotepalvelussa tiedotteita Verohallinnon rajapinnasta, sillä sanomatiedotepalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa lähetä asiakkaalle tiedotteita ilman saapuvaa kyselyä.

Uusia sanomatiedotteita alkaa muodostua 13.2.2023 alkaen EMCS-sanomatyypeille. Uusien rajapintojen käyttöönottoa edeltävistä tapahtumista tiedotteita ei ole noudettavissa, lukuun ottamatta IE802 muistutusviestejä.

Sanomatiedotepalvelun kuvaukset julkaistiin Vero API -hiekkalaatikossa maaliskuun 2022 lopussa ja palvelu avattiin tuotannossa 24.1.2023.

API-koodistot

EMCS-API -rajapinnoissa käytettävät koodistot voi hakea API-koodistot-rajapinnan kautta. Koodistorajapintaan voi tutustua Vero API hiekkalaatikossa. API-koodistot löytyvät kategoriasta: General > Codes. Koodistot on julkaistu hiekkalaatikossa ja API-portaalissa.

API-avain

Ohjelmistotalon tai ohjelmiston kehittäjän on rekisteröitävä rajapintoja käyttävä ohjelmisto Vero API-portaalissa 18.1.2023 alkaen. Ohjelmistokohtaista API-avainta edellytetään myös EMCS-rajapinnoissa 1.5.2023 alkaen käyttäjäkohtaisen varmenteen lisäksi. API-avain asetetaan rajapintakutsuissa vero-softwarekey-headeriin.

EMCS-ilmoitusten rajapinnat: 

EMCS IE815 Lähetä e-AD/e-SAD-luonnos

EMCS IE810 Lähetä e-AD:n peruutus

EMCS IE813 Lähetä määräpaikan muutos

EMCS IE837 Lähetä selvitys toimituksen viivästyksestä

EMCS IE871 Lähetä selvitys vastaanottoraportin poikkeamasta

EMCS IE819 Lähetä e-AD/e-SAD-huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen

EMCS IE818 Lähetä vastaanottoraportti

Sanomatiedotepalveluun tulevat rajapinnat:

EMCS IE813 Hae määräpaikan muutostiedot

EMCS IE837 Hae toimituksen viivästyksen selvityksen tiedot

EMCS IE807 Hae kuljetuksen pysäytyksen tiedot

EMCS IE803 Ilmoitus määräpaikan muutoksesta tai kuljetuksen jakamisesta

EMCS IE801 Hae vahvistettu e-AD/e-SAD

EMCS IE819 Hae e-AD:n/e-SADin huomautuksen tai ennakkoon kieltäytymisen tiedot

EMCS IE810 Hae e-AD:n peruutuksen tiedot

EMCS IE829 Hae vientimenettelyyn hyväksymisen tiedot

EMCS IE881 Hae kuljetuksen sulkemisen tiedot

EMCS IE802 Hae muistutusviestit

EMCS IE818 Hae vastaanottoraportti

EMCS IE871 Hae vastaanottoraportin poikkeaman selvityksen tiedot                                     

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2023