Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tuotteiden lähettäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (EMCS)

Kun lähetät alkoholia, alkoholijuomia, valmistettua tupakkaa tai nestemäisiä polttoaineita väliaikaisessa verottomuusjärjestelmässä Suomesta ulkomaille, siirrot pitää ilmoittaa Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmään (EMCS).  

Väliaikaisesti verottomien tuotteiden siirroissa ilmoitusvelvollisia ovat valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity lähettäjä. Ne tarvitsevat toimintaansa Verohallinnon myöntämän luvan. Lue lisää valmisteverotuksen luvista

Tuotteiden lähettäminen toiseen EU-jäsenmaahan 

Kun lähetät tuotteita toiseen EU-maahan, sinun pitää ilmoittaa siirrettävien tuotteiden tiedot EMCS-järjestelmään.  Voit tehdä ilmoituksen seitsemän päivää ennen varsinaisen kuljetuksen alkamista. Tee ilmoitus OmaVerossa tai VeroAPIssa, jos käytät API-rajapintaa. Tämän jälkeen järjestelmä luo kuljetukselle e-AD-saateasiakirjan.   

Verohallinto tarkistaa ilmoituksestasi sekä tuotteiden lähettäjän että vastaanottajaksi merkityn toimijan valmisteverolupien ja rekisteröintien voimassa olevat tiedot. Jos tiedot ovat oikein, EMCS-järjestelmä luo ilmoitukselle yksilöivän hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Saat koodin OmaVerosta tai VeroAPIsta, jos käytät API-rajapintaa.  

ARC-koodin pitää olla kuljetuksen mukana ja esitettävissä koko kuljetuksen ajan.  

Verohallinto välittää e-AD-saateasiakirjan sähköisesti tuotteiden vastaanottajamaan viranomaiselle, joka välittää sen eteenpäin tuotteiden vastaanottajalle. 
  
Kuljetus päättyy, kun saat tuotteiden vastaanottajalta (ARC-koodiin liittyvän) vastaanottoraportin. Jos et ole saanut vastaanottoraporttia, ota yhteys tuotteen vastaanottajaan.  

Kirjaudu OmaVeroon

Tuotteiden lähettäminen EU:n ulkopuolelle ja vienti-ilmoituksen tekeminen (vienti)  

Kun lähetät tuotteita EU:n ulkopuolelle, sinun pitää tehdä sähköinen ilmoitus OmaVerossa tai VeroAPIssa ja lisäksi vienti-ilmoitus Tullille. Täytä e-AD-saateasiakirja EMCS-järjestelmään ja merkitse toimituksen tyypiksi Toimitus vientiin.   

Anna tämän jälkeen vienti-ilmoitus Tullin vientijärjestelmään. Ilmoituksen voi antaa myös esimerkiksi huolintaliike. Vienti-ilmoitukselle on kirjattava muun muassa ARC-koodi.

Lue lisää Tullin vientijärjestelmästä. (Vienti - Tulli)  

Kun tuotteet poistuvat fyysisesti EU:sta tai ne asetetaan viennin jälkeen ulkoiseen passitusmenettelyyn, Tulli vahvistaa tuotteiden poistumisen Tullin vientijärjestelmään poistumispaikalla. Vientijärjestelmä välittää poistumisvahvistuksen EMCS-järjestelmään, joka muodostaa automaattisesti vientiraportin alkuperäiseen e-AD-saateasiakirjaan.  

Ota yhteyttä Verohallintoon, jos 

  • lähettämäsi valmisteveron alainen tuote ei poistu fyysisesti EU:n alueelta sen jälkeen, kun vientijärjestelmä on välittänyt poistumisvahvistuksen ja e-AD-saateasiakirjalle on muodostunut vientiraportti 

Tuotteiden lähettäminen tullauksen jälkeen  

Jos tuot yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta ja sinulla on rekisteröidyn lähettäjän valmisteverolupa, voit lähettää tuotteet rajalta eteenpäin ilman, että maksat valmisteveroa tullauksen yhteydessä.  Hae valmisteverolupaa OmaVerossa. 

Lisätietoa valmisteveroluvasta ja sen hakemisesta.  

Jotta voit lähettää valmisteveron alaisia tuotteita, sinun pitää tehdä e-AD-saateasiakirja EMCS-järjestelmään OmaVerossa tai VeroAPIssa, jos käytät API-rajapintaa.   

Voit siirtää tuotteita sillä edellytyksellä, että tuotteista on tehty tuontitullaus Tullin tuontijärjestelmässä. Osa tuontijärjestelmässä ilmoitetuista tiedoista siirtyy sähköisesti e-AD-saateasiakirjalle eikä niitä voi enää muuttaa. Näitä tietoja ovat mm. tuotteen CN-koodi ja nettopaino. Täytä e-AD-saateasiakirjan puuttuvat tiedot EMCS-järjestelmään.  Järjestelmä tarkistaa ilmoittamasi tiedot. Jos tiedot ovat oikein, järjestelmä luo e-AD-saateasiakirjalle ARC-koodin. Koodi siirtyy automaattisesti Tullin tuontijärjestelmään, joka viimeistelee tullauksen ja muodostaa luovutuspäätöksen.  

Jos huomaat e-AD-saateasiakirjaa tehdessäsi, että jokin tuontitullaukselta siirtynyt tieto on virheellinen, sinun pitää mitätöidä tuontitullaus ja laatia kokonaan uusi ilmoitus Tulliin korjatuilla tiedoilla. 

Tuonnin erityistilanteita

Tuontijärjestelmässä ilmoitetut tiedot eivät välity e-AD-saateasiakirjalle seuraavissa tapauksissa:

  • jälkikäteen jätetty tuonti-ilmoitus
  • tietty käyttötarkoitus (End use) - tavaran luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tullitta
  • kansallisen verorajan tullaus Ahvenanmaalla.

Lue lisää erityismenettelyjen luvista Tullin sivuilta.

Merkitse näissä tapauksissa e-AD-saateasiakirjalle tieto varamenettelystä. Kun käytät ilmoittamiseen varamenettelyä, syötä tuonnin MRN-numero saateasiakirjalle manuaalisesti.

Kirjaudu OmaVeroon  

Siirrot verottomien varastojen välillä Suomen alueella  

Jos siirrät tuotteita verottomuusjärjestelmässä valmisteverovarastojen välillä Suomen rajojen sisällä, sähköisen e-AD-saateasiakirjan tekeminen on vapaaehtoista EMCS-järjestelmässä.    

EMCS-järjestelmän sijasta on mahdollista käyttää yksinkertaistettua menettelyä.   

Yksinkertaistettu menettely valmisteverotuksessa

Huomioithan, että jos siirrät Suomen rajojen sisällä tuotteita, joista on maksettu valmisteverot, sähköistä e-SAD-saateasiakirjaa ei koskaan tehdä EMCS-järjestelmään. 

Jos sinulla on valtuutetun varastonpitäjän valmisteverolupa, sinun on mahdollista peruuttaa ARC-koodin saanut e-AD-saateasiakirja. Ehtona peruuttamiselle on, että tuotteet eivät ole fyysisesti poistuneet verottomasta varastosta.   

Voit peruuttaa alkuperäisen e-AD-saateasiakirjan OmaVerossa Peruuta-toiminnolla. Jos olet API-asiakas, voit peruuttaa saateasiakirjan API-rajapinnan kautta.    

Peruuttamisen jälkeen e-AD-saateasiakirja siirtyy OmaVerossa tilaan Peruutettu. Sen jälkeen asiakirja on lopullisessa tilassa, eivätkä lähettäjä ja vastaanottaja enää voi tehdä siihen muutoksia.  

Jos tuotteet kuitenkin ovat jo poistuneet varastosta, et voi enää peruuttaa e-AD-saateasiakirjaa. Tällöin sinun pitää laatia ilmoitus määräpaikan muutoksesta takaisin omaan varastoosi. Laadi myös vastaanottoraportti sen jälkeen, kun olet vastaanottanut tuotteet.   

Huomioithan, että jos olet siirtämässä tuotteita verottomaan varastoon tullauksen jälkeen, et voi enää peruuttaa ARC-koodin saanutta e-AD-saateasiakirjaa. Tällaisessa tapauksessa sinun pitää olla yhteydessä Verohallintoon sekä Tullin Sähköiseen palvelukeskukseen.   

Jos vastaanottaja ei vastaanota lähettämiäsi tuotteita tai vastaanottaa vain osan tuotteista, olet lähettäjänä velvollinen ilmoittamaan määräpaikan muutoksesta. Ilmoita OmaVerossa Valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojärjestelmään (EMCS) ne tuotteet, joita e-AD-saateasiakirjaan merkitty vastaanottaja ei ole vastaanottanut. 

Voit muuttaa tuotteille uuden vastaanottajan ja määräpaikan siten, että muokkaat OmaVerossa alkuperäistä e-AD-saateasiakirjaa Määräpaikan muutos -toiminnon kautta, jolloin ilmoituksesta muodostuu uusi versio. Merkitse tuotteiden uusi vastaanottaja ja muut mahdolliset muutokset e-AD-saateasiakirjaan.  Jos olet API-asiakas, voit tehdä määräpaikan muutoksen API-rajapinnan kautta.   

Jos sinulla on valtuutetun varastonpitäjän valmisteverolupa, voit myös muuttaa määräpaikaksi oman varastosi, jos kauppa jostain syystä peruuntuu ja olet sitä ennen lähettänyt tuotteet alkuperäiselle vastaanottajalle.    

Kun teet määräpaikan muutosilmoituksen, Verohallinto välittää uudelle vastaanottajalle uuden version e-AD-saateasiakirjasta. ARC-koodi pysyy samana kuin saateasiakirjan alkuperäisessä versiossa. Uusi versio siirtyy tilaan Vahvistettu, ja siihen odotetaan uuden vastaanottajan laatimaa vastaanottoraporttia.   

Jos olet muuttanut määräpaikan takaisin omaan varastoosi, muista myös laatia vastaanottoraportti.  
  
OmaVerossa e-AD-saateasiakirjan alkuperäinen versio siirtyy tilaan Määräpaikka muutettu. Lähettäjä ja vastaanottaja eivät enää voi tehdä siihen muutoksia.  

Jos et tee määräpaikan muutosta seitsemän arkipäivän sisällä siitä, kun vastaanottaja on hylännyt kokonaan tai osittain lähetyksesi, saat muistutuksen OmaVeroon siitä, että sinun pitää laatia määräpaikan muutosilmoitus.    

Jos sinulla on este määräpaikan muutosilmoituksen tekemiseen, voit selvittää ilmoituksen myöhästymistä. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi, että et ole saanut järjestettyä kuljetusta uuteen määräpaikkaan tai kaupallinen tapahtuma on edelleen kesken uuden vastaanottajan kanssa. Antamalla määräpaikkamuutokseen liittyvän myöhästymisselvityksen voit välttyä Verohallinnon selvityspyynnöiltä.   
  
Laadi määräpaikan myöhästymisselvitys OmaVeron EMCS-järjestelmässä, tai jos olet API-asiakas, voit tehdä selvityksen VeroAPI:ssa.  

Alustoimituksella tarkoitetaan seuraavien tavaroiden verottomia ja tullittomia toimituksia Suomesta Euroopan unionin alueella sijaitseviin, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin:  

  • aluksen varaosat ja varusteet 
  • aluksen poltto- ja voiteluaineet 
  • aluksella matkustajille myytäviksi tarkoitetut tavarat 
  • aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettaviksi tarkoitetut tavarat. 

Kun toimitat aluksiin verottomasti alkoholia, tupakkaa tai nestemäisiä polttoaineita, tuotteiden ilmoittamiseen e-AD-saateasiakirjalla vaikuttaa se, missä alus toimitushetkellä on.  

Tulli voi myös myöntää sinulle yksinkertaistetun luvan, jolloin toimit Tullin ohjeistuksen mukaisesti. Sähköistä hallinnollista saateasiakirjaa (e-AD) ei tarvitse tehdä niissä tapauksissa, kun toimitus tehdään Suomessa sijaitsevaan alukseen. 

Lisätietoa:  

Jos alus on toimitushetkellä muussa EU-maassa kuin Suomessa tai se sijaitsee EU:n ulkopuolella, tee e-AD-saateasiakirja EMCS-järjestelmään OmaVerossa. Voit tehdä saateasiakirjan myös VeroAPIn kautta, jos käytät rajapintaa.  

Tämän jälkeen tuotteista on tehtävä vienti-ilmoitus Tullin vientijärjestelmään. Merkitse vienti-ilmoitukseen e-AD-saateasiakirjan ARC-koodi sekä koodi FIXFI, joka yksilöi viennin alustoimitukseksi. 

Kun tuotteet on toimitettu, Tullin vientijärjestelmä välittää tiedon poistumisesta Verohallintoon ja e-AD-saateasiakirjan vientiraportti muodostuu automaattisesti OmaVeroon tai noudettavaksi VeroAPI-rajapinnasta. 

Alkoholin pienvalmistajan tuotteet voivat saada verotuksen yhteydessä pientuotantoalennuksen, kun tuotteita toimitetaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. Alennus voidaan myöntää paikallisen lainsäädännön mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet vastaanotetaan.

Anna todistus itse sähköisesti EMCS-palvelussa. Täytä tarvittavat kohdat kuljetuskohtaiseen e-AD-saateasiakirjaan. 

Ilmoituksen Tuottaja-kohdassa esitetään kysymys, "Onko tuote pientuottajan valmistama". Kun vastaat kysymykseen "kyllä", kenttään "Riippumattoman pientuottajan todistus" tulee automaattisesti teksti vakuutuksesta, että tuote on pientuottajan valmistama.

Merkitse lisäksi "Tuottajan vuosituotannon määrä, hl" -kenttään tuotteen vuosituotannon määrä hehtolitroina.

Etyylialkoholituotteiden vuosituotantomäärä on kuitenkin ilmoitettava hehtolitroina puhdasta alkoholia. 

Lue lisää alkoholin pientuotantotodistuksesta. 

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä voi lähettää yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia energiatuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä meritse tai sisävesiteitse myös sellaiselle vastaanottajalle, joka ei ole tarkasti tiedossa silloin, kun lähettäjä laatii e-AD-saateasiakirjan. 

Huomioithan, että jos tuotteet on tarkoitus myöhemmin lähettää EU:n ulkopuolelle, avointa määräpaikkaa ei voida käyttää e-AD-saateasiakirjan edellisellä versiolla. 

Lähettäjän on toimitettava vastaanottajan tiedot EMCS- järjestelmään heti, kun hän on ne saanut, kuitenkin viimeistään siirron päätyttyä. Tieto annetaan EMCS-järjestelmässä Määräpaikkamuutos -toiminnolla.

 

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteys valmisteverotuksen neuvontaan lähettämällä viesti OmaVerossa (Toiminnot - Viestit ja yhteydenpito: Viestit) tai soittamalla numeroon 029 497 154.

Muut EMCS-ohjeet:  

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024