Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähtömaassa verotettujen tuotteiden vastaanottaminen: näin ilmoitat EMCS-järjestelmässä

Vastaanottoraportin (e-SAD) laatiminen

Kun vastaanotat tuotteita, sinun on annettava vastaanottamistasi tuotteista vastaanottoraportti. Vastaanottoraportti annetaan EMCS-järjestelmään OmaVerossa tai Vero-API:ssa. Anna vastaanottoraportti viimeistään viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun olet ottanut tuotteet vastaan. Kun annat vastaanottoraportin määräajassa, vältyt mahdolliselta laiminlyöntimaksulta. Ilmoita vastaanottamasi tuotteet sen verokauden veroilmoituksella, johon vastaanottopäivämäärä viittaa.

Verohallinto toimittaa sähköisesti vastaanottoraportin lähtöjäsenmaan viranomaiselle. Viranomainen välittää raportin tuotteiden lähettäjälle. Lähettäjä voi sen jälkeen hakea  valmisteveron palautusta omasta maastaan.

Lisäaika vastaanottoraportin toimittamiseen

Poikkeuksellisissa tilanteissa ja perustelluista syistä voit pyytää Verohallinnolta lisäaikaa vastaanottoraportin laatimiseen. Hyväksyttävä syy määräajan pidentämiseen voi olla, että tuotteita ei ehditä purkaa ja laskea viiden arkipäivän sisällä ja tämän vuoksi vastaanottoraporttia ei voida laatia viiden arkipäivän määräajassa.

Pyyntö pitää tehdä viiden arkipäivän sisällä tuotteiden todellisesta vastaanottopäivämäärästä. Määräaikaa voidaan pidentää 5 arkipäivää.  Huomaathan, että määräajan pidentämisen jälkeen sinun on laadittava vastaanottoraportti uuden määräajan sisällä, jotta vältyt laiminlyöntimaksulta.

Pyynnön voi tehdä soittamalla numeroon 029 497 154. Verohallinto harkitsee tapauskohtaisesti määräajan pidentämisen sallimista.

Vastaanottoraportin ratkaisut

Hyväksy vastaanottoraportissa koko lähetys, kun kaikki lähettäjän ilmoittamat tuotteet ovat saapuneet ja olet vastaanottanut ne.

Hyväksy lähetys poikkeamin, jos esimerkiksi vastaanotetut tuotteet tai tuotteiden määrä eroavat e-SAD-saateasiakirjaan merkitystä. Kun tuotteet luovutetaan kulutukseen, sinun pitää kuitenkin ilmoittaa veroilmoituksella myös ne tuotteet ja määrät, jotka olet hyväksynyt poikkeamin.

Hylkää koko lähetys, jos et vastaanota e-SAD-saateasiakirjassa ilmoitettuja tuotteita ollenkaan.

Hylkää lähetys osittain, jos vastaanotat vain osan tuotteista, jotka on merkitty e-SAD-saateasiakirjaan.

Kun hylkäät koko lähetyksen tai osan lähetyksestä sinun täytyy aina ilmoittaa myös syy hylkäämiseen vastaanottoraportissa. 

Esimerkki 1: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 120 000 litraa kevyttä polttoöljyä, ja e-SAD-saateasiakirjaan kirjattu määrä on ollut vain 100 000 litraa. Asiakas hyväksyy lähetyksen poikkeamin ja vastaanottaa koko lähetyksen. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi ja vastaanotetuksi määräksi koko todellinen vastaanotettu määrä eli 120 000 litraa kevyttä polttoöljyä.

Esimerkki 2: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 150 litraa olutta, joka on vastannut e-SAD-saateasiakirjaan kirjattua määrää. Osa oluesta on kuitenkin ollut väärän merkkistä. Asiakas hylkää lähetyksen osittain ja vastaanottaa vain 100 litraa olutta. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi määräksi 150 litraa olutta ja vastaanotetuksi määräksi 100 litraa olutta. Vastaanottoraportin jälkeen lähettäjä voi tehdä e-SAD-saateasiakirjalle määräpaikan muutoksen ja lähetys voidaan toimittaa esimerkiksi takaisin lähettäjälle itselleen.

Esimerkki 3: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 60 litraa viiniä, ja e-SAD-saateasiakirjaan kirjattu määrä on ollut 75 litraa viiniä. Yhteensä 20 viinipulloa, eli 15 litraa, on rikkoutunut kuljetuksessa kokonaan. Asiakas hyväksyy lähetyksen poikkeamin ja vastaanottaa saapuneet tuotteet. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi ja vastaanotetuksi määräksi 60 litraa viiniä. Lisäksi vastaanottoraportin Lisätietoja vastaanotosta -kenttään kirjataan, että 20 viinipulloa eli 15 litraa on rikkoutunut kuljetuksessa.  

Kun haluat selvittää tuotteiden vastaanotossa tehtyjä havaintoja, vaikka tuotemäärissä ei ole havaittu vajausta tai ylimäärää, voit tehdä sen vastaanottoraportti-toiminnolla Lisätietoja vastaanotosta -kentän kautta. Näin voit toimia esimerkiksi, jos tuotteita purettaessa huomataan, että lähetyksen mukana on myös valmisteveron alaisia tuotteita, joita ei ole ilmoitettu e-SAD-saateasiakirjassa.

Jos e-SAD-saateasiakirjaan merkitty tuotteiden toimituspaikan osoite on väärä, et voi muuttaa e-SAD-saateasiakirjaan merkittyä toimituspaikan osoitetta. Voit pyytää, että tuotteiden lähettäjä tekee määräpaikan muutoksen tuotteiden oikeaan toimituspaikkaan.

Myöhästymisselvitys

On tilanteita, jolloin tuotteet eivät ehdi perille e-SAD-saateasiakirjaan merkityssä määräajassa. Syitä myöhästymiseen voivat olla esimerkiksi lakko lähettäjä- tai vastaanottajamaassa, onnettomuus kuljetuksen aikana tai jokin muu odottamaton syy, joka estää kuljetuksen saapumisen määräpaikkaan ilmoitetussa ajassa.

Jos tuotteet eivät ole vielä saapuneet sinulle ja e-SAD-saateasiakirjaan merkitty matka-aika on ylittynyt, olet saanut EMCS-järjestelmästä muistutuksen vastaanottoraportin antamisesta.

Muistutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus antaa selvitys OmaVerossa tai VeroAPIssa siitä, että tuotteita ei ole vastaanotettu e-SAD-saateasiakirjaan merkityssä määräajassa.

Huomaathan kuitenkin, että vastaanottoraportti pitää antaa viiden arkipäivän sisällä siitä päivämäärästä, kun tuotteet on todellisuudessa vastaanotettu - vaikka vastaanottopäivämäärä olisikin e-SAD-saateasiakirjaan merkityn määräajan jälkeen. Kun laadit vastaanottoraportin viiden arkipäivän sisällä vastaanotosta, vältyt laiminlyöntimaksulta.

Sekä lähettäjä että vastaanottaja voivat antaa samasta lähetyksestä selvityksen kuljetuksen myöhästymisestä.

Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen

Kun saat tiedoksi, että olet merkitty e-SAD-asiakirjaan siirron vastaanottajaksi, sinulla on mahdollista reagoida siihen EMCS-järjestelmässä ennen tuotteiden perille saapumista. Voit huomauttaa lähettäjää tai kieltäytyä kokonaan tuotteiden vastaanotosta. Nämä toiminnot voit tehdä EMCS-järjestelmään OmaVerossa tai Vero API:ssa.

Sinulla on mahdollisuus huomauttaa EMCS-järjestelmän välityksellä tuotteiden lähettäjää, että osa tai kaikki e-SAD-saateasiakirjassa olevat tiedot eivät pidä paikkansa.

Syitä huomautukseen voi olla useita. Esimerkiksi tuotteet tai niiden määrät eivät vastaa tilaustasi. Syyt huomautuksen antamiseen ovat tapauskohtaisia. Huomauttaminen on mahdollista niin kauan kuin tuotteet eivät ole vielä saapuneet perille.

Huomautuksesta huolimatta voit vastaanottaa tuotteet ja hoitaa niihin liittyvät velvollisuudet vastaanottoraportilla. Ilmoita myöhemmin veroilmoituksella ne tuotteet, jotka todellisesti vastaanotit. Jos et aio vastaanottaa tuotteita e-SAD-saateasiakirjassa merkityssä toimipaikassa, lähettäjän pitää tehdä määräpaikanmuutos joko toiseen toimituspaikkaasi tai takaisin lähettäjälle itselleen.

Ennakkoon kieltäytyminen on huomautusta voimakkaampi keino viestiä tuotteiden lähettäjälle, että e-SAD-saateasiakirja on laadittu väärin. Voit kieltäytyä ennakkoon vastaanottamasta tuotteita, jos e-SAD-saateasiakirja on laadittu kokonaan väärin eli et ole tehnyt tilausta, mutta siitä huolimatta sinut on merkitty vastaanottajaksi e-SAD-saateasiakirjaan.

Yleisesti syyt kieltäytymiseen ovat tapauskohtaisia, mutta ennakkoon kieltäytymisen jälkeen et enää voi vastaanottaa tuotteita siinä toimituspaikassa, joka on merkitty e-SAD-saateasiakirjaan. Lähettäjän pitää tehdä tuotteille määräpaikanmuutos toiseen toimituspaikkaasi tai takaisin lähettäjälle itselleen.

Poikkeamaselvitys

Jos tuotteiden siirron aikana havaitaan, että tuotteiden määrässä on vajausta tai ylimäärää, siitä voi tehdä poikkeamaselvityksen. Selvityksen tekeminen edellyttää sitä, että tuotteiden vastaanottaja on laatinut vastaanottoraportin, jossa on ilmoitettu ylimäärää tai vajausta verrattuna siihen määrään, jonka lähettäjä on merkinnyt e-SAD-saateasiakirjaan.  Poikkeamaa voi selvittää sekä e-SAD-saateasiakirjaan merkitty lähettäjä että vastaanottaja.

Selvitys voi olla tarpeen verotuksellisten seikkojen takia.

Voit tehdä poikkeamaselvityksen sähköisesti EMCS-järjestelmään OmaVerossa tai Vero-API:ssa. Tee selvitys suoraan kyseessä olevaan e-SAD-saateasiakirjaan.

Vajaukseen tai ylimäärään voi olla monta syytä. Voit antaa poikkeamaselvityksen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

  • Purettaessa huomataan ylimäärää tai vajausta, joka on aiheutunut lastausvirheestä.
  • Osa tuotteista saapuu vastaanottajalle vastaanottoraportoinnin jälkeen.
  • Tuotteet tai osa tuotteista on tuhoutunut syystä, joka johtuu tuotteiden luonteesta, esimerkiksi tuotteet ovat vanhentuneet tai haihtuneet.
  • Kuljetuksen aikana on tapahtunut jotain ennalta arvaamatonta, esimerkiksi tulipalo tai tuotteiden rikkoutuminen.

Voit lähettää samasta siirrosta jälkikäteen poikkeamaselvityksiä niin monta kuin on tarpeen.

Poikkeamaselvityksen lähettäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Selvityksen lähettämällä voit välttyä siltä, että Verohallinto lähettää sinulle selvityspyynnön.  

Huom. Jos havaitset muun poikkeaman kuin tuotemäärien vajauksen tai ylimäärän, voit selvittää poikkeaman Vastaanottoraportti-toiminnolla. Kerro havainnostasi Lisätietoja vastaanotosta -kentässä.

Jos huomaat, että valmisteveronumeroasi on käytetty väärin

Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen tulee aina viranomaisten tietoon Suomessa ja toisessa jäsenmaassa. Kuitenkin jos epäilet, että lähettäjä käyttää valmisteveronumeroasi petollisessa tarkoituksessa, on e-SAD-saateasiakirjasta aina syytä kieltäytyä ennakkoon ja olla yhteydessä Verohallintoon.

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteys valmisteverotuksen neuvontaan soittamalla numeroon 029 497 154.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2023