Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuotteiden vastaanottaminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (EMCS)

Vastaanottoraportin tekeminen (e-AD)

Kun vastaanotat tuotteita, sinun on täytettävä vastaanottoraportti Valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojärjestelmään (EMCS) OmaVerossa. Jos olet API-asiakas, voit käyttää API-rajapintaa. Anna vastaanottoraportti viimeistään viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun olet ottanut tuotteet vastaan.  Kun annat vastaanottoraportin määräajassa, vältyt laiminlyöntimaksulta. Verohallinto välittää sähköisesti vastaanottoraportin tuotteiden lähettäjälle. Sinun on myös ilmoitettava ja maksettava valmisteverot vastaanotetuista tuotteista. Voit ilmoittaa ja maksaa valmisteverot OmaVerossa.  

Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Siirry OmaVeroon

Lisäaika vastaanottoraportin toimittamiseen

Poikkeuksellisissa tilanteissa ja perustelluista syistä voit pyytää Verohallinnolta lisäaikaa vastaanottoraportin laatimiseen. Hyväksyttävä syy määräajan pidentämiseen voi olla, että tuotteita ei ehditä purkaa ja laskea viiden arkipäivän sisällä ja tämän vuoksi vastaanottoraporttia ei voida laatia viiden arkipäivän määräajassa.

Pyyntö pitää tehdä viiden arkipäivän sisällä tuotteiden todellisesta vastaanottopäivämäärästä. Määräaikaa voidaan pidentää 5 arkipäivää.  Huomaathan, että määräajan pidentämisen jälkeen sinun on laadittava vastaanottoraportti uuden määräajan sisällä, jotta vältyt laiminlyöntimaksulta.

Pyynnön voi tehdä soittamalla numeroon 029 497 154. Verohallinto harkitsee tapauskohtaisesti määräajan pidentämisen sallimista.

Vastaanottoraportin ratkaisut

Hyväksy vastaanottoraportissa koko lähetys, kun kaikki lähettäjän ilmoittamat tuotteet ovat saapuneet ja olet vastaanottanut ne.

Hyväksy lähetys poikkeamin, jos esimerkiksi vastaanotetut tuotteet tai tuotteiden määrä eroavat e-AD-saateasiakirjaan merkitystä. Kun tuotteet luovutetaan kulutukseen, sinun pitää kuitenkin ilmoittaa veroilmoituksella myös ne tuotteet ja määrät, jotka olet hyväksynyt poikkeamin.

Hylkää koko lähetys, jos et vastaanota e-AD-saateasiakirjassa ilmoitettuja tuotteita ollenkaan.

Hylkää tuotteet osittain, jos vastaanotat vain osan tuotteista, jotka on merkitty e-AD-saateasiakirjaan.

Kun hylkäät koko lähetyksen tai osan lähetyksestä sinun täytyy aina ilmoittaa myös syy hylkäämiseen vastaanottoraportissa. 

Esimerkkejä lähetyksen hyväksymisestä poikkeamin ja hylkäämisestä osittain:

Esimerkki 1: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 120 000 litraa kevyttä polttoöljyä, ja e-AD-saateasiakirjaan kirjattu määrä on ollut vain 100 000 litraa. Asiakas hyväksyy lähetyksen poikkeamin ja vastaanottaa koko lähetyksen. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi ja vastaanotetuksi määräksi koko todellinen vastaanotettu määrä eli 120 000 litraa kevyttä polttoöljyä.

Esimerkki 2: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 150 litraa olutta, joka on vastannut e-AD-saateasiakirjaan kirjattua määrää. Osa oluesta on kuitenkin ollut väärän merkkistä. Asiakas hylkää lähetyksen osittain ja vastaanottaa vain 100 litraa olutta. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi määräksi 150 litraa olutta ja vastaanotetuksi määräksi 100 litraa olutta. Vastaanottoraportin jälkeen lähettäjä voi tehdä e-AD-saateasiakirjalle määräpaikan muutoksen ja lähetys voidaan lähettää esimerkiksi takaisin lähettäjän omaan verottomaan varastoon.

Esimerkki 3: Asiakkaalle saapunut lähetys on sisältänyt 60 litraa viiniä, ja e-AD-saateasiakirjaan kirjattu määrä on ollut 75 litraa. Yhteensä 20 viinipulloa, eli 15 litraa, on rikkoutunut kuljetuksessa. Asiakas hyväksyy lähetyksen poikkeamin ja vastaanottaa saapuneet tuotteet. Vastaanottoraportille kirjataan saapuneeksi ja vastaanotetuksi määräksi 60 litraa viiniä. Lisäksi vastaanottoraportin lisätietoja vastaanotosta -kenttään kirjataan, että 20 viinipulloa eli 15 litraa on rikkoutunut kuljetuksessa.

Kun haluat selvittää tuotteiden vastaanotossa tehtyjä havaintoja ilman, että tuotemäärissä ei ole havaittu vajausta tai ylimäärää, voit tehdä sen vastaanottoraportti-toiminnolla Lisätietoja vastaanotosta -kentän kautta. Näin voit toimia esimerkiksi, jos tuotteita purettaessa huomataan, että lähetyksen mukana on myös valmisteveron alaisia tuotteita, joita ei ole ilmoitettu e-AD:ssa.

Jos e-AD-saateasiakirjaan merkitty tuotteiden toimituspaikan osoite on väärä, voit pyytää, että tuotteiden lähettäjä tekee määräpaikan muutoksen tuotteiden oikeaan toimituspaikkaan. Vastaanottajana et voi muuttaa e-AD-saateasiakirjaan merkittyä toimituspaikan osoitetta.

On tilanteita, jolloin tuotteet eivät ehdi perille e-AD-saateasiakirjaan merkityssä määräajassa. Syitä myöhästymiseen voivat olla esimerkiksi lakko lähettäjä- tai vastaanottajamaassa, onnettomuus kuljetuksen aikana tai jokin muu odottamaton syy, joka estää kuljetuksen saapumisen määräpaikkaan ilmoitetussa ajassa.

Jos tuotteet eivät ole vielä saapuneet sinulle ja e-AD-saateasiakirjaan merkitty matka-aika on ylittynyt, olet saanut EMCS-järjestelmästä muistutuksen vastaanottoraportin antamisesta.

Muistutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus antaa selvitys OmaVerossa tai VeroAPIssa siitä, että tuotteita ei ole vastaanotettu e-AD-saateasiakirjaan merkityssä määräajassa.

Huomaathan kuitenkin, että vastaanottoraportti pitää antaa viiden arkipäivän sisällä siitä päivämäärästä, kun tuotteet on todellisuudessa vastaanotettu - vaikka vastaanottopäivämäärä olisikin e-AD-saateasiakirjaan merkityn määräajan jälkeen. Kun laadit vastaanottoraportin viiden arkipäivän sisällä vastaanotosta, vältyt laiminlyöntimaksulta.

Sekä lähettäjä että vastaanottaja voivat antaa samasta lähetyksestä selvityksen kuljetuksen myöhästymisestä.

Jos tuotteiden vastaanottamisen aikana havaitaan, että tuotteiden määrässä on vajausta tai ylimäärää, siitä voi tehdä poikkeamaselvityksen. Selvityksen tekeminen edellyttää sitä, että tuotteiden vastaanottaja on laatinut vastaanottoraportin, jossa on ilmoitettu ylimäärää tai vajausta verrattuna siihen määrään, jonka lähettäjä on merkinnyt e-AD-saateasiakirjaan tai vastaanottoraportilla on raportoitu muita poikkeamia. Poikkeamaa voi selvittää sekä e-AD-saateasiakirjaan merkitty lähettäjä että vastaanottaja.  

Selvitys voi olla tarpeen verotuksellisten seikkojen takia.  Poikkeamaselvityksiä voi antaa niin monta kuin on tarpeen. Jos annat poikkeamaselvityksen, voit välttyä Verohallinnon erilliseltä selvityspyynnöltä.

Poikkeamaselvityksen voi antaa myös siinä tilanteessa, kun tuotteet viedään pois EU:sta ja vientiraportti on muodostunut automaattisesti vientijärjestelmästä vastaanotetun poistumiskuittauksen seurauksena.

Voit tehdä poikkeamaselvityksen Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmässä (EMCS) OmaVerossa. Tee selvitys suoraan kyseessä olevaan e-AD-saateasiakirjaan. Jos käytät API-rajapintaa, voit tehdä selvityksen rajapinnan kautta. 

Vajaukseen tai ylimäärään voi olla monta luonnollista syytä. Voit antaa poikkeamaselvityksen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

  • Purettaessa huomataan ylimäärää tai vajausta, joka on aiheutunut lastausvirheestä.  
  • Osa tuotteista saapuu vastaanottajalle vastaanottoraportoinnin jälkeen.
  • Tuotteet tai osa tuotteista on tuhoutunut syystä, joka johtuu tuotteiden luonteesta (esim. tuotteet ovat vanhentuneet tai haihtuneet).
  • Kuljetuksen aikana on tapahtunut jotain ennalta arvaamatonta (esim. tulipalo tai rikkoutuminen).

Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen

Kun saat tiedoksi, että olet merkitty e-AD-saateasiakirjaan siirron vastaanottajaksi, sinulla on mahdollista reagoida siihen Valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojärjestelmässä (EMCS) ennen tuotteiden perille saapumista. Voit huomauttaa lähettäjää tai kieltäytyä kokonaan tuotteiden vastaanotosta. Nämä toiminnot voit tehdä OmaVeron EMCS-järjestelmässä. Jos olet API-asiakas, voit tehdä toiminnot API-rajapinnan kautta. Verohallinto toimittaa huomautuksen ja ennakkoon kieltäytymisen sähköisesti tuotteiden lähtöjäsenvaltioon.

Kun vastaanotat tiedon e-AD-saateasiakirjasta, johon sinut on merkitty vastaanottajaksi, sinulla on mahdollisuus huomauttaa EMCS-järjestelmän välityksellä tuotteiden lähettäjää, että osa tai kaikki e-AD-saateasiakirjassa olevat tiedot eivät pidä paikkansa. Esimerkiksi tuotteet tai niiden määrät eivät vastaa tilaustasi. 

Huomauttaminen on mahdollista niin kauan kuin tuotteet eivät ole vielä saapuneet perille. Huomautuksesta huolimatta voit kuitenkin vastaanottaa tuotteet ja laatia niistä vastaanottoraportin.

Jos et aio vastaanottaa tuotteita, tuotteiden lähettäjän pitää tehdä määräpaikanmuutos toiselle toimijalle. Jos tuotteiden fyysinen siirto ei vielä ole alkanut, lähettäjä voi myös peruuttaa e-AD-saateasiakirjan kokonaan.

Ilmoita myöhemmin veroilmoituksella todellisuudessa vastaanottamasi tuotteet, jos otat vastaan tuotteita, joita et ollut tilannut.

Ennakkoon kieltäytyminen on huomautusta voimakkaampi keino viestiä tuotteiden lähettäjälle, että e-AD-saateasiakirja on laadittu väärin. Voit esimerkiksi kieltäytyä ennakkoon vastaanottamasta tuotteita, jos e-AD-saateasiakirja on laadittu kokonaan väärin eli et ole tehnyt tilausta, mutta siitä huolimatta sinut on merkitty vastaanottajaksi e-AD-saateasiakirjaan. Syyt kieltäytymiseen voivat olla samoja kuin huomautuksella, mutta ennakkoon kieltäytymisen jälkeen et enää voi vastaanottaa tuotteita.

Lähettäjän pitää tehdä tuotteille määräpaikanmuutos toiselle toimijalle tai jos tuotteiden fyysinen siirto ei vielä ole alkanut, lähettäjä voi peruuttaa e-AD:n kokonaan.

Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen tulee aina viranomaisten tietoon Suomessa ja toisessa jäsenmaassa. Kuitenkin jos epäilet, että lähettäjä käyttää valmisteveronumeroasi petollisessa tarkoituksessa, on e-AD-saateasiakirjasta aina syytä kieltäytyä ennakkoon ja olla yhteydessä Verohallintoon.

Suora luovutus

 Suoran luovutuksen oikeudella tarkoitetaan sitä, että valmisteveron alaiset tuotteet saa vastaanottaa muualla kuin valmisteverolupaan merkityissä valtuutetun varastonpitäjän verottomassa varastossa tai rekisteröidyn vastaanottajan osoitteessa.

Jotta saat oikeuden suoraan luovutukseen, sinun on rekisteröidyttävä. Kun olet rekisteröitynyt suoran luovutuksen käyttäjäksi, saat rekisteröinnistä päätöksen. Tämän jälkeen olet oikeutettu vastaanottamaan tuotteita suoran luovutuksen paikoissa.   

Tuote poistuu verottomuusjärjestelmästä sinä hetkenä, kun se vastaanotetaan suoran luovutuksen paikassa.  Koska tuote on luovutettu kulutukseen, sitä ei voi enää esimerkiksi varastoida valmisteverottomassa varastossa. 

Voit tehdä rekisteröitymisilmoituksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Kun käytät tuotteiden vastaanottamisessa suoran luovutuksen oikeuttasi, sinun pitää ensin ilmoittaa lähettäjälle osoite, jossa tuotteet vastaanotetaan. Lähettäjä merkitsee e-AD-saateasiakirjaan vastaanottopaikan osoitteen sekä tiedon siitä, että tuotteet vastaanotetaan suoran luovutuksen paikassa. Voit vastaanottaa tuotteet esimerkiksi suoraan oman kauppakumppanisi osoitteessa.

Huomioi, että sinun täytyy kuitenkin laatia vastaanottoraportti tuotteiden vastaanotosta. Sinun pitää myös tehdä tuotteista valmisteveroilmoitus, kun tuotteet on luovutettu kulutukseen. Tee vastaanottoraportti OmaVerossa, tai jos olet API-asiakas, VeroApissa. Veroilmoituksen voit tehdä OmaVerossa.

Voit käyttää suoran luovutuksen menettelyä, kun vastaanotat yhdenmukaistettujen tai kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita. Jos otat vastaan kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita, tuotteiden siirtoon ei käytetä Valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS).

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteys valmisteverotuksen neuvontaan soittamalla numeroon 029 497 154.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024