Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Alkoholin pienvalmistajan tuotteiden siirrot EU-maasta toiseen – pientuotantotodistuksella voi saada veroetua

Alkoholin pienvalmistajan tuotteet voivat saada pientuotantoalennuksen, kun tuotteita toimitetaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. Alennus myönnetään jäsenvaltiossa, jossa tuotteet vastaanotetaan.

Pientuotantoalennuksen saaminen edellyttää sitä, että pienvalmistaja on antanut pientuotantotodistuksen. Todistus annetaan niin, että pienvalmistaja täyttää EMCS-järjestelmässä e-AD-saateasiakirjan tai e-SAD-saateasiakirjan asianomaiset kohdat.

Suomessa pientuotantotodistuksen voivat antaa itse kaikki riippumattomat alkoholin pienvalmistajat.

Millainen yritys on alkoholin pienvalmistaja? 

Yritys on pienvalmistaja, jos  

  • se on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton vastaavan juomaryhmän muista valmistajista 
  • se ei harjoita lisenssivalmistusta
  • sen vuotuiset tuotantomäärät eivät ylitä EU-direktiivissä mainittuja tuotantorajoja
    • esimerkiksi oluen vuotuinen tuotantomäärä on alle 200 000 hehtolitraa
    • myös pieni tislaamo tai pieni siiderin tai viinin valmistaja voi olla pienvalmistaja

Jos kyse on muista valmistajista kuin tislaamoista, edellytetään lisäksi, että valmistaja toimii fyysisesti erillään muista vastaavia tuotteita valmistavista. 

Miten pientuotantotodistus toimii?  

Pientuotantotodistuksen voi laatia valmistaja tai taho, joka lähettää tuotteet Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon. Pientuotantotodistuksella helpotetaan sitä, että pienvalmistaja voidaan tunnustaa muissa EU-jäsenvaltioissa pieneksi riippumattomaksi valmistajaksi. Näin pienvalmistajan on mahdollista saada pientuotantoalennus niissä jäsenvaltioissa, joissa alennus myönnetään valmistajan tuotteille.

Kun alkoholia maahantuodaan Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta, pientuotantoalennuksen saa vain pienvalmistajan tuottamasta oluesta. Jotta pienvalmistaja saa Suomeen maahantuomastaan oluesta pientuotantoalennuksen, saateasiakirjoissa on oltava asianmukaiset merkinnät.

Suomessa ei myönnetä pientuotantoalennusta esimerkiksi siideristä. Suomalainen pienvalmistaja kuitenkin voi viedä siideriä toiseen EU-jäsenvaltioon, jossa siideristä voidaan myöntää pientuotantoalennus.

EU-jäsenmaissa on erilaiset säädökset siitä, mitä tuotteita pientuotantoalennus koskee, kuinka suuri vuosittainen tuotantomäärä saa olla ja kuinka suuri alennus on. 

Kuka antaa pientuotantotodistuksen?  

Suomessa pientuotantotodistukseksi riittävät saateasiakirjan merkinnät pienvalmistajan asemasta. Nämä merkinnät tehdään jo nykyisin, kun siirretään pienpanimo-olutta. Merkinnän saateasiakirjoihin tekee taho, joka vie pienvalmistajan tuotteita toiseen EU-jäsenvaltioon.

Maahantuojan on huomioitava, että joissakin EU-jäsenvaltioissa saattaa olla käytössä viranomaisen myöntämä todistus. Saateasiakirjoihin tehtävät merkinnät ovat hieman erilaisia viranomaisen myöntämässä todistuksessa ja pienvalmistajan itsensä antamassa todistuksessa. Esimerkiksi viitenumero lisätään vain viranomaisen myöntämään todistukseen. Lähettäjän pitää tällöin lisätä tämä todistuksen viitenumero e-AD-tai e-SAD-saateasiakirjaan.

Miten annat pientuotantotodistuksen? 

Pientuotantotodistus voidaan antaa kahdella tavalla:

  1. Jos siirrät tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, anna todistus sähköisesti EMCS-järjestelmässä. Täytä tarvittavat kohdat kuljetuskohtaiseen e-AD-saateasiakirjaan. Siirry EMCS-järjestelmään.
  2. Jos toimitat Suomessa verotettuja tuotteita toiseen EU-jäsenvaltioon, anna todistus sähköisesti EMCS-järjestelmässä. Täytä tarvittavat kohdat kuljetuskohtaiseen e-SAD-saateasiakirjaan. Siirry EMCS-järjestelmään.

Lisätietoa: 

Pienpanimoalennus Suomessa (ohje on päivitettävänä)

Mikä on verottomuusjärjestelmä?

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY

Neuvoston direktiivi (EU) 2020/1151 Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (koskee mm. siideriä)

EMCS-järjestelmä

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2023