Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tidsschema för elektroniska anmälningar och deklarationer 2024

Skatteförvaltningen publicerar årligen nya versioner av postbeskrivningarna. I årskalendern nedan står när olika postbeskrivningar läggs ut på nätet och där finns också rekommendationer för när respektive typ av deklaration och anmälan behövs i utbudet hos programvaror. En del av postbeskrivningarna ändras inte årligen och nya versioner av dessa publiceras vid behov. Uppdateringstidtabellen för Skatteförvaltningens kontrollmodul finns på sidan https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut (på finska).

Företags- och organisationskunder

Viktiga datum för Företags- och organisationskunder finns på sidan Företags- och organisationskundernas viktiga datum - vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024