Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Instruktioner för att ta ibruk gränssnitt

Ilmoitin.fi och programmeringsgränssnittet ApitamoPKI 

I elektronisk form kan bland annat årsanmälningar, deklarationer av skatter på eget initiativ och inkomstskattedeklarationer sickas till Skatteförvaltningen.   

Materialet som skickas ska skapas enligt Skatteförvaltningens postbeskrivningar och innehållet ska vara formellt rätt. Den formella riktigheten av material som Skatteförvaltningen tar emot kontrolleras i samband med inlämnandet. 

Elektroniskt material kan lämnas till Skatteförvaltningen via tjänsten Ilmoitin.fi. I tjänsten används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Autentiseringssätt, behörigheter samt representationsrätt för inlämnande av deklarationer och anmälningar beskrivs på Ilmoitin.fi. Tjänsten kan också användas genom gränssnittet ApitamoPKI som till sin karaktär är en masstjänst.  

Programutvecklarna ska se till att de tjänster som utvecklas överensstämmer med Skatteförvaltningens postbeskrivningar och tidsramar. 

Anvisningarna nedan (pdf) innehåller en allmän beskrivning av formen, kontrollerna och lämnandet av elektroniska anmälningar och deklarationer som skickas via tjänsten Ilmoitin.fi till Skatteförvaltningen. En elektronisk anmälan som skapats av programmet ska testas på eget initiativ med ett verktyg för kontroll av materialet i Skatteförvaltningens tjänst Ilmoitin.fi.  

Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) (23.10.2023)

Räkna ut företags- och organisationsnumrets och personbeteckningens kontrolltecken, anvisning (pdf) (12.1.2023)

Korrigeringsanvisningar och exempel 

Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat (pdf) (30.3.2022)

Korrigering av årsanmälningar som lämnats elektroniskt i filformat

Vero API 

Vero API är Skatteförvaltningens gränssnittstjänst som fungerar i realtid och i fallspecifika situationer. Gränssnittet kontrollerar begärda uppgifter i realtid från beskattningssystemet och uppgifterna kan behandlas i realtid. Uppgifterna förmedlas i gränssnitten som JSON-meddelanden och de vanligaste JSON-uppgiftstyperna används som datatyper.  

Vero API-gränssnitten och anvisningar per tjänst finns på webbplatsen för gränssnittet Vero API - vero.fi 

Till de program som använder gränssnitt bygger programutvecklarna kontroller av indata och logiska bundenhetsundersökningar enligt beskrivningarna av gränssnitten, så att indata som skickas till gränssnitten ska uppnå så hög kvalitet som möjligt och för att undvika onödiga felsituationer vid kontrollen av formen. Beskrivningarna av gränssnitten finns i Vero API-portalen. 

Serviceavbrott och eventuella störningar

Information om serviceavbrott och eventuella störningar på Serviceavbrott och störningar i Skatteförvaltningens tjänster - vero.fi. 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023