Postbeskrivningar

Av varje anmälan eller deklaration som ska förmedlas till Skatteförvaltningen har man gjort en postbeskrivning. Uppdaterade postbeskrivningar finns alltid på denna webbplats.

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Skatter på eget initiativ

Inkomstskattedeklarationer

Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer

Årsanmälningar

Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) 

Räkna ut företags- och organisationsnumrets / personbeteckningens kontrolltecken, anvisning (pdf)

Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2020 som lämnats in elektroniskt i form av en fil (pdf) (6.11.2020)

Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi är avsedd för kontroll av den formella riktigheten av årsanmälningarna, deklarationerna av skatter på eget initiativ, direktöverföringarna samt inkomstskattedeklarationen och för att vidarebefordra materialet till Skatteförvaltningen. Tjänsten kontrollerar materialets formella riktighet enligt postbeskrivningen. Du kan använda tjänsten antingen med webbläsaren eller via gränssnitt.

Tjänsten finns på adressen Ilmoitin.fi