Postbeskrivningar - Deklaration av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklaration för moms

Strukturerna och kontrollerna i följande postbeskrivningar är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 1.1.2017.

Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat (pdf) 28.12.2016

 

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett

Deklarationsanvisning

Deklaration av skatter på eget initiativ      
Momsuppgifter (VSRALVKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 26.3.2019)
4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar
Uppgifter om arbetsgivarprestationer (VSRTASKV) träder i kraft 1.1.2021
trätt i kraft 1.1.2017
4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar
Uppgifter om annan skatt på eget initiativ (VSRMUUKV) träder i kraft 24.11.2020
trätt i kraft 1.1.2017
4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar
Sammandragsdeklaration för moms (VSRALVYV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 22.9.2017) 9633 Deklarera EU-försäljning med sammandragsdeklarationen för moms
Avropslageranmälan
till sammandragsdeklaration för moms (VSRALVCO)
trätt i kraft 1.1.2020 9634  
Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE) trätt i kraft 1.1.2017 (referensnummer för överlåtelseskatter och för fastighetsskatter returneras fr.o.m. 7.11.2019)    
Jämförelseuppgifterna om moms på import (VSTULLER)

trätt i kraft 27.9.2018 (senast ändrad 19.12.2018)

   

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.