Postbeskrivningar - Deklaration av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklaration för moms

Strukturerna och kontrollerna i följande postbeskrivningar är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 1.1.2017.

Läs mer:

 

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett

Deklarationsanvisning

Deklaration av skatter på eget initiativ      
Momsuppgifter (VSRALVKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 26.3.2019)
Ändringar i uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen i versionen för november. Fråga närmare på kliniken 5.10.2018.
4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2019
Uppgifter om arbetsgivarprestationer (VSRTASKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 26.3.2019) 4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2019
Uppgifter om annan skatt på eget initiativ (VSRMUUKV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 24.11.2019) 4001 Att deklarera moms och andra skatter på eget initiativ – detaljerade anvisningar 2019
Sammandragsdeklaration för moms (VSRALVYV) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 22.9.2017) 9633 Deklarera EU-försäljning med sammandragsdeklarationen för moms
Referensuppgifter för skatter (VSGVIITE) trätt i kraft 1.1.2017 (senast ändrad 12.11.2017)    
Jämförelseuppgifterna om moms på import (VSTULLER)

trätt i kraft 27.9.2018 (senast ändrad 19.12.2018)

Felet har korrigerats. Förmedling av begäranden och svar har fortsatt.

   

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.