Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens certifikattjänst

Skatteförvaltningens certifikattjänst är en e-tjänst som håller på att utvecklas för hantering av gränssnittsansökningar och certifikat.

Du behöver ett certifikat om du vill anmäla eller hämta uppgifter via gränssnitt.

Med ett certifikat identifieras och auktoriseras en organisation som anmäler eller hämtar uppgifter via gränssnitten. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Den nya tjänsten påverkar inte giltiga certifikat, och de används normalt under hela giltighetsperioden.

Tidsplan för införande av tjänsten

Målet är att införa den nya tjänsten under vår 2024.

Införandet av den nya tjänsten påverkar än så länge inte Skatteförvaltningens och inkomstregistrets kunder

Certifikat för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnitt ska fortfarande beställas i inkomstregistrets e-tjänst:

Gör en ansökan om gränssnitt och beställ ett certifikat till Skatteförvaltningens eller inkomstregistrets gränssnitt

Även testcertifikat för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnitt beställs på samma sätt som tidigare. Se tjänstespecifika anvisningar:

Målet är att Skatteförvaltningens och inkomstregistrets kunder ska börja använda den nya tjänsten under år 2024. Därefter upphör administreringen av certifikat och ansökningar om gränssnitt i inkomstregistrets e-tjänst.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023