Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens certifikattjänst

Skatteförvaltningens certifikattjänst är en e-tjänst som håller på att utvecklas för hantering av gränssnitt och certifikat.

Du behöver ett certifikat om du vill anmäla eller hämta uppgifter via gränssnitt.

Med ett certifikat identifieras och auktoriseras en organisation som anmäler eller hämtar uppgifter via gränssnitten. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Tidsplan för införande av tjänsten

Målet är att Skatteförvaltningens, inkomstregistrets och det positiva kreditupplysningsregistrets kunder ska börja använda den nya e-tjänsten i augusti 2024.

Den nya tjänsten påverkar inte de gällande certifikaten, utan de används på normalt sätt under hela deras giltighetstid.

Beställning av certifikat

Produktionscertifikat för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnitt ska för närvarande beställas i inkomstregistrets e-tjänst.

Gör en ansökan om gränssnitt och beställ ett certifikat till Skatteförvaltningens eller inkomstregistrets gränssnitt

Se även anvisningar för förnyelse av certifikat

Testcertifikat för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnitt ska beställas enligt de tjänstespecifika anvisningarna:

Vero API

ApitamoPKI

intressentgruppstestning av inkomstregistret

När e-tjänsten i Skatteförvaltningens certifikattjänst införs, upphör hanteringen av gränssnittsansökningar och certifikat i inkomstregistrets e-tjänst.

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2024