Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bohag eller en gåva för uppfostran eller utbildning

Ingen gåvoskatt utgår på sedvanligt bohag som fåtts i gåva om inte värdet på ett enskilt föremål är 4 000 euro eller över det. En gåva som getts för utbildning, uppfostran eller underhåll är också skattefri om gåvan inte kan användas till något annat ändamål.

Sedvanligt bohag kan ges skattefritt

I gåvobeskattningen avses med normalt bohag olika föremål som vanligtvis finns i hemmet, såsom möbler, mattor, husgeråd, kläder och hushållsmaskiner.

Däremot betraktas inte värdefulla tavlor, skulpturer och andra konstföremål som normalt bohag i gåvobeskattningen. Det avgörs från fall till fall om det handlar om ett konstverk av större än sedvanligt värde.

Om värdet på en bohagsgåva är 4 000 euro eller över det beaktas gåvan dock vid sammanräkningen av de gåvor som fåtts från samma gåvogivare under en treårsperiod. Läs mera om hur gåvor som fåtts under tre år räknas samman

Bohagsgåvor vars värde understiger 4 000 euro kan fås skattefritt flera gånger under en treårsperiod. För sådana gåvor gäller inte regeln att gåvornas värde under en treårsperiod räknas samman.

En gåva för utbildning, uppfostran eller underhåll

Om man betalar dagliga levnadskostnader, studieavgifter, eller andra kostnader för uppfostran, utbildning eller underhåll för någon annan, behöver inte gåvoskatt betalas på dem. Du kan alltså betala hyra, el, skolböcker eller matvaror för någon annan. Gåvoskatt behöver inte betalas om den som tar emot gåvan inte kan använda den till något annat ändamål. I praktiken ska du betala fakturorna eller kostnaderna direkt t.ex. till hyresvärden eller matbutiken.

Om du ger pengar till gåvotagaren för att täcka kostnader, är det fråga om en gåva som gåvotagaren ska betala skatt på. På gåvan ska betalas gåvoskatt eftersom gåvotagaren skulle kunna använda pengarna till något annat ändamål.

Exempel på gåva som fåtts för utbildning 

Du kan till exempel betala barnets studieavgifter i utlandet skattefritt. Barnet behöver inte betala gåvoskatt på en betalning som du gör direkt till läroanstaltens konto. Om du däremot överför pengar för studieavgifter till barnets konto, ska gåvoskatt betalas eftersom barnet skulle kunna använda pengarna för andra ändamål.

Exempel på gåva som fåtts för underhåll 

Du kan t.ex. betala hyran för någon annan utan gåvoskatt. Hyran är dock en skattefri gåva enbart om du betalar den direkt till hyresvärden. Om du ger pengar till gåvotagaren för hyran på hyresgästens konto, är gåvan inte skattefri eftersom gåvotagaren skulle kunna använda pengarna till något annat än betalning av hyran.

Vanliga frågor

Om du betalar en annan persons bostadslån räknas summan du har betalat som en gåva och samma regler gäller för denna gåva som för andra gåvor. Om gåvornas värde under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera måste den som lyft bostadslånet lämna in en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt.

Anvisningar till att deklarera och betala gåvoskatt

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024