Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kan jag lämna en gåvoskattedeklaration även om jag inte behöver betala skatt på gåvan?

Om gåvans eller gåvornas sammanlagda värde underskrider det beskattningsbara beloppet, dvs. 5 000 euro, behöver gåvoskattedeklarationen inte lämnas om vi inte separat ber om det. I vissa situationer - exempelvis en aktie i ett onoterat aktiebolag - lönar det sig dock att deklarera även om gåvans värde underskrider den beskattningsbara gränsen. När ett gåvobeskattningsvärde har fastställts för egendomen kan du använda värdet som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Om egendomens värde inte har fastställts i beskattningen, beräknas anskaffningspriset vanligen enligt ägartiden antingen enligt 20% eller 40% av försäljningspriset som är den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften. Om du säljer egendomen vidare kan det vara mer förmånligt att använda gåvobeskattningsvärdet än den presumtiva anskaffningsutgiften.

Såsom anskaffningsutgift för offentligt noterade värdepapper kan godkännas värdet vid tidpunkten för gåvan, även om värdet inte har fastställts i gåvobeskattningen. Du behöver alltså inte lämna en gåvoskattedeklaration för offentligt noterade värdepapper som du fått i gåva om deras värde understiger 5 000 euro och om du inte under en treårsperiod fått gåvor för sammanlagt 5 000 euro eller mera av samma person.

Sidan har senast uppdaterats 19.8.2022