Gåvoskatteräknaren – värdera gåvoskattebeloppet

Gåvoskattebeloppet påverkas av gåvans värde och skatteklass, dvs. släktskapsförhållandet mellan gåvogivaren och gåvotagaren.

Du kan preliminärt beräkna din gåvoskatt med gåvoskatteräknaren.

Du kan använda räknaren om du har fått gåvan år 2017 eller därefter. Om du har fått gåvan under åren 2015–2016, värdera gåvoskattebeloppet med hjälp av tabellerna.


Skatteklasser

  • make eller maka eller make i registrerat partnerskap
  • sambo som har (eller har haft) ett gemensamt barn med gåvogivaren eller som tidigare varit gift eller i ett registrerat partnerskap med gåvogivaren
  • arvinge i rakt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn, föräldrar, mor-/farföräldrar osv.) Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.
  • arvinge i rakt nedstigande led dvs. släkting till gåvogivarens make eller registrerade partnerns barn, barnbarn osv.
  • avlidna makens eller exmakens barn
  • exmakens barn och gåvogivaren eller barnets förälder har gift om sig.
  • övriga släktingar än de som hör till skatteklass 1, t.ex. syskon och syskonens barn 
  • personer utanför släkten och familjen t.ex. vänner.

Gåvoskattetabeller

Räkna gåvoskatten på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro är skattefria subtraheras den skattefria andelen, 4 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen
(euro)
Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 19 %
25 000–55 000 3 900 25 %
55 000–200 000 11 400 29 %
200 000–1 000 000 53 450 31 %
1 000 000– 301 450 33 %

Räkna gåvoskatten på gåvans hela värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 4 000 euro var skattefria före år 2017 subtraheras den skattefria andelen, 3 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000 100 8 %
17 000–50 000 1 140 11 %
50 000–200 000 4 770 14 %
200 000–1 000 000 25 770 17 %
1 000 000– 161 700 20 %

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000 100 21 % 
17 000–50 000 2 830 27 %
50 000–1 000 000 11 740 33 %
1 000 000– 325 240 36 %

När ska skatten betalas?

Läs anvisningarna för deklaration och betalning