Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Kan bouppteckningen förrättas med hjälp av en distansuppkoppling?

Skatteförvaltningen kan endast ge instruktioner om en hurdan bouppteckningshandling som motsvarar kraven både för arvsbeskattningen och för skattedeklarationen. Om du överväger att förrätta bouppteckningen via en distansuppkoppling ska du utreda att bouppteckningen också uppfyller de krav som andra myndigheter och aktörer, till exempel magistraten eller banken, har ställt utifrån sina behov.

När bouppteckningen innehåller följande uppgifter kan man behandla den på Skatteförvaltningen, även om bouppteckningen hade förrättats via distansuppkoppling.

  1. Bouppteckningen ska innehålla alla de uppgifter som behövs exempelvis om dödsbodelägare, testamentstagare, den avlidnes och den kvarlevande makans eller makens tillgångar och skulder samt familjerättsliga omständigheter i dödsboet (inklusive alla bilagor som behövs).
  2. Bouppteckningen innehåller en specificerad redogörelse för när, var och hur bouppteckningen förrättades, vem har varit på plats och är därmed medvetna om omständigheter och fakta som tagits upp under förrättningen och har eventuellt framfört fakta som en del av förrättningen.
  3. Bouppteckningen innehåller en tecknad försäkran under edlig förpliktelse och intyg såväl av uppgiftslämnaren som av de gode männen.