Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Räknare för elavdrag

Med den här räknaren kan du uppskatta hur mycket elavdrag du får.

Du får avdraget för den el som du förbrukat i din stadigvarande bostad 1.1–30.4.2023. Avdraget är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger 2 000 euro. Avdraget beviljas för kostnader på högst 6 000 euro.

Du kan få avdrag för elenergi och grundavgiften för elenergi. Det går inte att få avdrag för elöverföring varför du inte ska lägga till elöverföringens grundavgift eller andra elöverföringskostnader i beloppet.

Om du ännu inte har fått elräkningen kan du uppskatta kostnaderna för 4 månaders elenergi på basis av den föregående fakturan.

Läs mer om elavdraget

Observera:

Hushållsavdraget och elavdraget har en gemensam självrisk på 100 euro om året per person. Om du inte har andra hushållsavdrag dras självrisken av från elavdraget.

Om de skatter du betalar inte räcker till, överför Skatteförvaltningen automatiskt elavdraget till din maka eller make. Om inte heller de skatter som hen betalar räcker till eller om du inte har en maka eller make, kan du ansöka om elstöd hos FPA. Läs anvisningarna om ansökan om elstöd hos FPA.

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2022