Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Moms – förvärv av punktskattepliktiga produkter från EU-området

Denna anvisning är avsedd för näringsidkare och juridiska personer som inte är i momsregistret. 

Om till exempel ett allmännyttigt samfund eller ett företag som inte finns i momsregistret köper alkohol eller andra punktskattepliktiga produkter från ett annat EU-land och produkternas transporteras till Finland är det fråga om ett gemenskapsinternt förvärv. Köparen ska utöver punktskatt även betala moms 24 % på produkterna. Produktens inköpsprishar ingen betydelse.

Köparen ska på eget initiativ deklarera och betala moms och punktskatt:

Vilka är de punktskattepliktiga produkter som avses i denna anvisning?

 • Alkoholdrycker (öl, vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, mellanprodukter) och etylalkohol
 • tobaksprodukter (cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter)
 • flytande bränslen
 • stenkol och flytande naturgas

Hur stor är momsen?

Grunden för momsen är det skattefria totala priset på varan eller tjänsten. Räkna i det totala priset med alla påslag som försäljaren debiterar dig utöver inköpspriset. Om det är fråga om ett gemenskapsinternt förvärv av punktskattepliktiga produkter lägg även momsen på det totala priset. Momsen är 24 % av totalbeloppet.

Lämna in momsdeklaration för gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga produkter i MinSkatt. Tidsfristen för deklaration och betalning av skatten påverkas av när du har tagit emot en punktskattepliktig produkt och när du fått fakturan för den.

 • Deklarera och betala moms den 12 den andra månaden efter den månad då du tog emot produkten, om du har fått både fakturan och produkten under samma månad. Om du till exempel har fått både produkter och fakturan i januari ska du deklarera och betala moms senast 12 mars.
 • Gör momsdeklarationen för den månad då du tog emot produkten. Om du till exempel fick produkten i januari, välj ”Lämna deklaration” vid rätt periods slutdatum, dvs. 31.1.2024.
 • Betala momsen till exempel i MinSkatt. Läs betalningsanvisningarna.

Om den utsatta dagen är en lördag eller helgdag kan du deklarera och betala momsen senast följande vardag.

Exempel: Företaget finns inte i momsregistret. Företaget köper ett parti rödvin från Spanien som företagsgåva och tar emot vinerna och fakturan i januari 2024. En momsdeklaration för det gemenskapsinterna förvärvet av punktskattepliktiga produkter ges för januari och i MinSkatt väljs 31.1.2024 som deklarationsperiod. Anmälan ska lämnas in och skatten betalas senast den 12 mars 2024.

 • Företaget ska även lämna in punktskattedeklarationer för såväl alkoholen som dess dryckesförpackning.

Obs! Om du inte har fått fakturan under samma månad som du har fått produkten, utan fakturan har kommit först senare, flyttas förfallodagen för deklarationen och betalningen framåt med en månad. I detta fall ska momsen deklareras och betalas den 12 den tredje månaden efter den månad då du tog emot produkten.

 • Till exempel om du fått produkten i januari och fakturan i februari, ska du göra momsdeklarationen för februari. Deklarera och betala momsen senaste den 12 april.
 • Observera att faktureringsdatumet inte påverkar tidsfristerna för punktskattedeklarationen. Kontrollera tidsfristerna för punktskattedeklarationer.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).

 1. Välj på ingångssidan fliken Skatteärenden.
 2. I punkten Skatter på eget initiativ ska du välja länken Deklarationer av skatter på eget initiativ.
 3. Vid deklarationen Moms på gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga produkter ska du välja länken Välj period.
 4. Välj länken Deklarera vid slutdatumet för den period för vilken du vilja lämna deklarationen.
  • Om du till exempel har fått både produkten och fakturan i januari 2022 ska du välja perioden 31.1.2022.

Deklarationen består av 2 faser: Deklarationens uppgifter och Förhandsgranska och skicka. I fas 1 Deklarationens uppgifter ska du fylla i uppgifterna. Gå sedan till fas 2 Förhandsgranska och skicka. Kontrollera att uppgifterna är rätt och skicka deklarationen genom att välja knappen Skicka.

Om du har deklarerat och betalat moms, men upptäcker ett fel i deklarationen kan du korrigera det i MinSkatt.

Korrigera felet genom att lämna en ny, ersättande deklaration. Lämna en ersättande deklaration för den period i vars uppgifter felet finns.

Om du lämnar momsdeklarationen för sent är påföljden en förseningsavgift. Läs mer om förseningsavgift.

Om du inte lämnar någon momsdeklaration alls fastställer vi den skatt som saknas och eventuellt en skatteförhöjning. Vi skickar dock alltid först ett brev om hörande till dig.

Och om jag finns i momsregistret?

Om du är i momsregistret gäller denna anvisning inte dig. Läs mer på sidan Deklarera och betala moms. 

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023