Checklista för grundare av företag

Svara på frågorna genom att välja lämpligt alternativ. Till slut får du anvisningar för grundande av företag och skötsel av skatteärenden.