Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Näringsverksamhetens resultat och dess fördelningen i förvärvsinkomst och kapitalinkomst

Skatteförvaltningen beräknar resultatet av näringsidkarens näringsverksamhet genom att först dra av näringsverksamhetens utgifter från näringsverksamhetens intäkter. Om resultatet är positivt och det från tidigare år finns fastställda förluster dras de av från resultatet. Efter det drar Skatteförvaltningen ännu av ett företagaravdrag på 5 %.

Det återstående beloppet är den företagsinkomst som ska fördelas. En del av inkomsten beskattas som förvärvsinkomst och en del som kapitalinkomst. Skattesatsen, det vill säga skatteprocenten, för kapitalinkomster är 30 %. Om kapitalinkomsterna överstiger 30 000 euro är skatten på den överstigande delen dock 34 %. Företagsinkomstens förvärvsinkomstandel läggs till företagarens övriga förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster. Beskattningen av förvärvsinkomster är progressiv, det vill säga ju mer inkomster det finns desto större är skattesatsen.

Andelarna av förvärvsinkomst och kapitalinkomst påverkas av företagets nettoförmögenhet och de löner företaget utbetalat.

Du kan yrka på ändring av förvärvsinkomst- och kapitalinkomstandelen

Till företagets nettoförmögenhet läggs 30 % av de utbetalda lönerna. Till detta belopp beräknas en schablonmässig intäkt på 20 %. Kapitalinkomsten av företagsinkomsten är samma belopp som denna kalkylmässiga intäkt.

Du kan dock yrka på att kapitalinkomsten motsvarar endast 10 % av intäkten eller att företagsinkomsten i sin helhet beskattas som förvärvsinkomst. Du kan framställa yrkandet i del 17 i skattedeklarationen (Yrkande på företagsinkomst som ska fördelas).

Framställ yrkandet innan din beskattning slutförs. Slutdatumet för beskattningen varierar från kund till kund. Dagen då din beskattning slutförs ser du i MinSkatt och på ditt beskattningsbeslut. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober.

Om längden av räkenskapsperioden är över eller under 12 månader påverkar detta beloppet av kapitalinkomstandelen.

Hur beräknas nettoförmögenheten? 

Utbetalda löner beaktas i nettoförmögenheten

  • I nettoförmögenheten beräknas alla de löner som ditt företag har betalat under de 12 månader som föregått skatteårets utgång. Lönerna beräknas på samma sätt, det vill säga enligt de 12 senaste månaderna, även om företagets räkenskapsperiod och skatteår är längre eller kortare än 12 månader.
  • Endast de löner som redan betalats ut beaktas. Det räcker inte med att anteckna lönerna som resultatregleringar, det vill säga kommande utgifter.
  • Lönerna ska vara förskottsinnehållningspliktiga (eller omfattas av källskatt).
  • Det är bra att komma ihåg att en rörelseidkare eller yrkesutövare inte kan betala lön till sig själv. I lönesumman beaktas inte heller sådana löner som betalats till makan, maken eller ett sådant barn eller annan familjemedlem som varit under 14 år vid ingången av skatteåret.

Exempel: Räkenskapsperiodens längd för Lisa Rörelseidkare har undantagsvist varit 15 månader (1.10.2020–31.12.2021). Denna tidsperiod är också Lisas skatteår 2021. Lisa har en arbetstagare som hon har betalat 2 000 euro i lön varje månad. Under räkenskapsperioden har Lisa alltså betalat ut sammanlagt 30 000 euro lön (= 15 månader x 2 000 euro).
Lisa deklarerar i skattedeklarationens punkt "Utbetalda löner" de löner som hon betalat under de 12 månader som föregått skatteårets utgång, sammanlagt 24 000 euro (= 12 månader x 2 000 euro).

De övriga lönerna ska anges i punkten "Utbetalda löner” i skattedeklarationen för näringsverksamhet. Skatteförvaltningen använder denna uppgift som lönesumma.

Överlåtelsevinster av fastigheter och värdepapper som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar utgör alltid kapitalinkomst

Om det till näringsinkomsterna hör överlåtelsevinster av sådana fastigheter eller värdepapper som utgör anläggningstillgångar, är kapitalinkomstens andel av näringsinkomsten alltid minst lika stor som överlåtelsevinsten även om kapitalinkomsten beräknad enligt nettoförmögenheten och lönerna är mindre. (Överlåtelsevinster av sådana värdepapper och fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna ska anges i del 16.)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021