Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gör en etableringsanmälan när du grundar ett nytt företag

En firmaföretagare eller jordbruksidkare kan i MinSkatt anmäla att hen inleder företagsverksamhet. Exempelvis ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag ska däremot alltid grundas i tjänsten på ytj.fi (Företags- och organisationsdatasystemet).

Så här inleder du företagsverksamhet

Om du är en privatperson kan du i MinSkatt anmäla att du inleder företagsverksamhet. Du får ett FO-nummer och kan anmäla dig till registren hos Skatteförvaltningen, det vill säga registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Anmäl i MinSkatt att du inleder företagsverksamhet 

Så här ansöker du i MinSkatt om ett FO-nummer och anmäler dig till registren hos Skatteförvaltningen

Observera att om du också anmäler dig till handelsregistret ska du registrera din firma och bransch separat i Företags- och organisationsdatasystemet med ändringsanmälan Y6.

Läs i vilka situationer du måste anmäla dig till handelsregistret.

Läs anvisningarna om hur en ändringsanmälan görs.

Gör en etableringsanmälan i tjänsten på ytj.fi

Du får ett FO-nummer och kan med en etableringsanmälan också anmäla dig till registren hos Skatteförvaltningen, det vill säga registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Du kan också anmäla dig till registren i MinSkatt i efterhand när företaget har ett FO-nummer.

Du får anvisningar om hur du ska deklarera och betala skatter 

Efter att du lämnat etableringsanmälan antecknar vi uppgifterna om ditt företag i vårt kundregister. När vi har infört företaget i Skatteförvaltningens register skickar vi dig anvisningar om hur du deklarerar och betalar skatterna.

Kontrollera till vilka register du ska anmäla företaget.

När får jag ett FO-nummer?

Du får FO-numret direkt om du lämnar etableringsanmälan elektroniskt antingen i MinSkatt eller i tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar etableringsanmälan på en pappersblankett ser du FO-numret inom tre dagar via företagssökningen i tjänsten på ytj.fi hos Patent- och registerstyrelsen.

När kan jag inleda företagsverksamheten?

Om verksamheten i ditt företag inte kräver tillstånd kan du inleda företagsverksamheten genast när du har lämnat etableringsanmälan.

När du har lämnat etableringsanmälan och fått ditt företags FO-nummer kan du

  • öppna ett separat bankkonto för penningrörelsen i näringsverksamheten
  • ordna bokföringen
  • teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska ärenden.

Du får information om företagarens pensionsförsäkringar (FöPL) från ditt försäkringsbolag.

När kan jag börja fakturera?

Du kan fakturera genast när du har fått FO-numret. Om du registrerar dig som momsskyldig kan du göra momspliktiga fakturor efter att ditt företag har införts i momsregistret.

Om du har ansökt om att bli förskottsuppbördsregistrerad lönar det sig att vänta på ett beslut om registreringen. Fram till dess är det din kund (det vill säga prestationsutbetalaren) som ansvarar för förskottsinnehållningen på den arbetsersättning som hen betalat till dig.

Registreringen i Skatteförvaltningens register tar cirka 3 veckor. Se noggrannare handläggningstider.

Bekanta dig med instruktionsvideorna för nya företagare

Videorna ger dig information om att grunda ett företag, om förskottsskatt, om momsen och om att vara arbetsgivare. Du kan få svensk textning till videorna.

Se instruktionsvideorna för nya företagare

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2021