Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Betalning av skatter – förskottsskatt och skattekort

När du grundar ett företag ska du uppskatta företagets inkomster och kostnader samt företagsverksamhetens resultat. Du betalar skatt på förhand utifrån uppskattningen.

Ansök om förskottsskatt

  1. Uppskatta näringsverksamhetens beskattningsbara inkomst.
  2. Ansök om förskottsskatt så skickar vi dig ett beslut om förskottsskatt och giroblanketter.
  3. Följ upp hur uppskattningen förverkligas under året. Om det verkar som om inkomsterna blir mindre eller större än uppskattat ska du söka ändring i förskottsskatten.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Förutom den beskattningsbara inkomsten av näringsverksamhet påverkas förskottsskattebeloppet för en rörelseidkare och yrkesutövare också av dennes samtliga andra inkomster under skatteåret, till exempel av löneinkomst och startpeng.

Om din företagsverksamhet regelbundet är säsongartat (t.ex. sommarkiosk eller skidkurser), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du tjänar in inkomsterna.

Om du bedriver verksamhet i liten skala kan förvärvs- och kapitalinkomsterna för företagsverksamheten beaktas på ditt skattekort. Ändra då dina skattekortsuppgifter i e-tjänsten MinSkatt.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Även andra inkomster utöver inkomsterna från företagsverksamheten påverkar förskottskatten för en bolagsman. Sådana inkomster är exempelvis löner och startpeng.

En bolagsman ska betala förskottsskatt på sin inkomstandel från ett öppet bolag eller kommanditbolag enligt resultatet av rörelseverksamheten.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Du kan också lämna in ansökan via Ilmoitin.fi eller Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt.

Aktiebolag och andelslag betalar 20 % inkomstskatt på den beskattningsbara inkomsten.

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig för den näringsinkomst som har erhållits. Näringsinkomstens skatteprocent är 20.

Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala 20 % skatt på alla beskattningsbara inkomster.

Hur ofta betalas förskottsskatt?

Skatteförvaltningen fastställer beloppet och antalet betalningsposter utifrån din uppskattning av den första räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst. Du kan ändra förskottsskatteraterna i MinSkatt.

Om exempelvis betalningarna har fördelats på endast några månader, men du vill betala förskottsskatt i jämn takt varje månad kan du själv ändra raterna. Valet gäller tills vidare, alltså i fortsättningen fördelas de eventuella förskottsskatteraterna jämnt på alla månader.

Den allmänna förfallodagen för förskottsskatt är den 23 i varje månad.

Läs mer om beloppet på och antalet av förskottsskatteraterna

Läs mer om förskottsskatt

Bekanta dig med instruktionsvideorna för nya företagare

Videorna ger dig information om att grunda ett företag, om förskottsskatt, om momsen och om att vara arbetsgivare. Du kan få svensk textning till videorna.

Se instruktionsvideorna för nya företagare

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023