Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Valtuutettu varastonpitäjä ja veroton varasto valmisteverotuksessa

Valtuutettu varastonpitäjä voi valmistaa valmisteveron alaisia tuotteita, jalostaa niitä, pitää niitä hallussaan sekä vastaanottaa ja lähettää niitä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Toiminta tapahtuu verottomassa varastossa, ja valmistevero ilmoitetaan ja maksetaan vasta myöhemmin, kun tuotteet luovutetaan varastosta kulutukseen. Valtuutettu varastonpitäjä on verovelvollinen myös varastossa todetusta hävikistä.

Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaja tarvitsee yleensä valtuutetun varastonpitäjän luvan. Virvoitusjuomien ja juomapakkausten pienvalmistajat eivät kuitenkaan tarvitse lupaa.

Luotettava tukkuliike voi saada valtuutetun varastonpitäjän luvan, jos tukkuliike harjoittaa säännöllistä liiketoimintaa valmisteveron alaisilla tuotteilla. Luvan saatuaan tukkuliike voi pitää verotonta varastoa. Myös lentokenttien taxfree-myymälöille on haettava verottoman varaston lupa.

Valtuutettu varastonpitäjä voi harjoittaa luvan mukaista toimintaa vain verottomassa varastossa. Verottoman varaston lupa myönnetään samalla, kun varastonpitäjä hakee valtuutetun varastonpitäjän lupaa.

Jos valtuutettu varastonpitäjä joutuu konkurssiin, verovelvollinen on se, joka konkurssiin asettamisen jälkeen luovuttaa tuotteita verottomasta varastosta kulutukseen, käytännössä yleensä konkurssipesä.

Kenelle valtuutetun varastopitäjän lupa voidaan myöntää?

Valtuutetun varastonpitäjän luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija ansiotoiminnassaan

 • valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita
 • harjoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden tukkukauppaa jatkuvasti ja laajasti
 • jatkuvasti ja laajasti käyttää valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverolaissa verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen tai luovuttaa niitä verottomaan käyttöön
 • pitää verottomien tavaroiden myymälää
 • vuokraa varastotilaa ja -palveluja sellaisen toiminnan harjoittamiseksi, jota varten luvan voi saada.

Luvan voi saada myös muuhun toimintaan, jos se on samankaltaista kuin luettelossa kuvatut vaihtoehdot.

Millaiselle varastolle verottoman varaston luvan voi saada?

Verottoman varaston lupa voidaan myöntää, jos

 • varasto, tila tai alue on hakijan hallinnassa ja viranomaisen valvottavissa
 • varasto soveltuu toimintaan, johon hakijalle on myönnetty valtuutetun varastonpitäjän lupa, ja varastoa myös käytetään tähän toimintaan
 • varaston pitämiselle on hyväksyttävä ja perusteltu tarve.

Luvan yleiset edellytykset

Verohallinto myöntää luvan hakijalle, joka on hoitanut veroasioihin liittyvät velvollisuutensa ilman laiminlyöntejä ja antanut lupaa koskevan vakuuden. Luvan on oltava voimassa yrityksen valmisteveron alaisen toiminnan aikana.

Lupaa ei myönnetä, jos hakija

 • on määrätty liiketoimintakieltoon
 • on yhteisö tai yhtymä, jonka johtohenkilö on määrätty liiketoimintakieltoon
 • on olennaisesti laiminlyönyt tai hakijan voidaan aikaisempien laiminlyöntiensä perusteella olettaa laiminlyövän velvollisuutensa kirjanpidossa tai verotuksessa
 • on konkurssissa.

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Valviraan alkoholilainsäädännön edellyttämiä lupia varten.

Vakuus valmisteverojen suorittamisesta

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteveroille. Vakuus vaaditaan pääasiassa silloin, jos lupa koskee sellaisia tuotteita, joiden valmistevero on EU:ssa yhdenmukaistettu. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, nestemäiset polttoaineet ja osa tupakkatuotteista.

Lupapäätös on maksullinen

Verohallinto vahvistaa lupapäätöksessä valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Päätös on maksullinen.

Alkoholituotteita varten tarvitaan myös muita lupia, joista antaa tietoa Valvira.

Miten lupa haetaan?

Hae valtuutetun varastonpitäjän ja verottoman varaston lupaa OmaVerossa. Lupakäsittely kestää yleensä useita kuukausia.

Näin hakeudut valtuutetuksi varastonpitäjäksi OmaVerossa

Hae lupaa OmaVerossa

Lisätietoa

Suora luovutus

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Valmisteveron ilmoittaminen ja maksaminen

Sivu on viimeksi päivitetty 2.2.2022